עולמות בלבן – שלושה סוגי מטפורות לספר ולמחשב

מקור וקרדיט: הרצאה שניתנה ע"י ד"ר אסיה שרון ממכון מופ"ת, בכינוס מרכזי ומורי לשון, 26.6.2005 מכון מופ"ת
למצגת המקורית - ראו קובץ מצורף מימין

המטפורה עשויה להועיל ביותר למחקר עמדות מעמיק, מכיוון שיש בכוחה לחשוף חלקים מודעים ולא מודעים של העמדה. במחקר מקיף שחקר עמדות של בני נוער כלפי הספר והמחשב, נעשה שימוש בשלושה סוגים של מטפורות, שנבדלו זה מזה באופן הפקתם: מטפורה ספונטנית, מטפורה מוזמנת ומטפורה אסוציאטיבית. מטפורות ספונטניות עלו באופן ספונטני בריאיונות. המטפורות השכיחות ביותר הן לספר והן למחשב היו זהות בתוכנן: (1) הספר או המחשב הוא עולם ומלואו שניתן להיכנס אליו ולהתנתק מן המציאות; (2) הספר או המחשב הוא בעל ממד על טבעי. מטפורות מוזמנות היו מטפורות שהמרואיינים התבקשו לתת מתוך חמישה תחומי תוכן נתונים. מטפורה מוזמנת שכיחה ביותר הייתה הצבע לבן: הן הספר והן המחשב נתפסו כצבע לבן. נימוקי המרואיינים לצבע הלבן הצביעו על תפיסת המושגים כחיוביים מאוד. הדמיון הרב בין המטפורות לספר ולמחשב מעיד על כך שהספר והמחשב נתפסו כדומים. ואכן ממצאים שעלו באמצעות כלי מחקר אחרים (שאלון הגדים בשיטת ליקרט, שאלון דיפרנציאל סמנטי) הצביעו גם הם על דמיון עצום בין תפיסת הספר לתפיסת המחשב.

לצורך המחקר נבנה כלי חדש: "שאלון מטפורות אסוציאטיביות". המונח "אסוציאטיבי" (מִתְקשר) נבחר כדי לציין שאלו הן מטפורות המתקשרות לנושא כלשהו במוחו של האדם מתוך מאגר מטפורות נתון בתהליך של "מלמטה-למעלה" (down-top). מטפורות אסוציאטיביות הופקו באמצעות שאלון על הספר או על המחשב, ובו שמונים מטפורות בשמונה שורות, כל שורה בתחום תוכן אחר. כל נבדק סימן מטפורה אחת בכל שורה מבלי לנמק. מטפורות אסוציאטיביות מאפשרות מסקנות בכמה תחומים, שהעיקריים שביניהם הם: דמיון והבדל בין מושגים, משיכה רגשית, חום וקור, גבריות ונשיות, אטיות ומהירות, אחידות העולם המטפורי. כמו שאר כלי המחקר, גם המטפורות האסוציאטיביות הצביעו על דמיון עצום בין הספר לבין המחשב. כמו כן, המטפורות האסוציאטיביות הראו שבני הנוער חשים משיכה רגשית למחשב וגם לספר, ושהעמדה כלפי המחשב אמביוולנטית. המטפורות האסוציאטיביות הצביעו גם על כך שהספר נתפס כאטי מן המחשב וכחם ממנו, ושהמחשב נתפס כגברי מן הספר, אך בעיקר בעיני בנים. המסקנות שעלו מן המטפורות הספונטניות, המוזמנות והאסוציאטיביות, היו בדרך כלל בהלימה עם המסקנות שעלו מכלי  המחקר האחרים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya