עוזבים את ההוראה

מאת : יורם אורעד

המפתח להתמודדות עם עזיבת מורים מסיבית כפי שאנו חווים אותה בישראל וגם בעולם מצוי בעצם הבעיות שהועלו בסקירה המעניינת שכתב יורם אורעד וגם בהתייחסויות , התגובות והתובנות של אנשי חינוך מנוסים שהגיבו למאמרון ברשת "שלובים" .

" בין היתר, צריך לדאוג להכשרת מורים נאותה שבה ילוו המורים בעבודתם החינוכית על ידי מדריכיהם באופן הולם, תוך עדכון שוטף של המדריכים עצמם במתרחש בבתי הספר ובצרכים של המורים לעתיד. אני יודע שחלק מן המכללות בארץ עושות זאת (למשל מכללת דוד ילין) אולם דבר זה צריך להיות מעוגן במדיניות חינוכית כלל מערכתית ולא ברצונו הטוב של מוסד זה או אחר להכשרת מורים. יש לבנות מדיניות נאותה לאווירה בית ספרית תומכת ומכבדת כלפי מורים, וגם להגשימה וללוותה. דבר זה חשוב במיוחד עבור מורים חדשים שזכאים לתמיכה וכבוד במקום להתעלמות ובוז כפי שקורה בחלק מבתי הספר. בעיות התנהגות של תלמידים (וגם של הורים) צריכים לזכות גם הם להתייחסות ולבניית תכנית להתמודדות חינוכית נאותה אתה (ובשום פנים ואופן לא מדיניות של ענישה). מספר התלמידים בכיתה חייב להצטמצם וקיים צורך דחוף לתת למורים תשתיות הולמות לעבודה הנמשכת היום ברפורמות השונות עד שעות אחר הצהריים המאוחרות. כל אלה דורשים ללא ספק עבודת מטה רבה ותקציבים נוספים."

לסקירה של יורם אורעד ולתגובות החשובות

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?