עובדות ונתונים: תלמידים בשנת הלימודים בתשס"ו ותשס"ז

מאגר נתונים שפרסם משרד החינוך בקיץ 2006 אודות תלמידים ומוסדות חינוך בשנים בתשס"ו ותשס"ז. החלוקה היא לפי חטיבות גיל והגידול באחוזים מתס"ו לתשס"ז. הגידול המשמעותי ביותר הוא בקרב אוכלוסיית תלמידי גני הילדים הציבוריים (4% גידול) בעוד היקף התלמידים בחטיבות עליונות גדל רק ב-2%. היקף כיתות הלימוד גדל ב-2% בעוד מספר בתי הספר גדל רק ב1% (המשמעות: בתי ספר גדולים וצפופים יותר, בניגוד למגמות החדשניות בעולם של בתי ספר בינוניים וקטנים). מספר עובדי ההוראה הוא כ- 123,00 ומספר התלמידים הכולל במערכת החינוך הגיע ל ל -מיליון ו200 אלף.

 

נתוני מערכת החינוך

 

 

תלמידים בשנת הלימודים בתשס"ו ותשס"ז

 

מהות המידע

תשס"ו

תשס"ז

הגידול באחוזים מתשס"ו לתשס"ז

גנ"י ציבוריים

347, 088

361, 989

4%

מזה: גן חובה

147, 454

149, 569

1%

חינוך יסודי

802, 898

807, 556

1%

מזה: כיתות א

125, 662

127, 022

1%

חטיבת ביניים

254, 360

258, 862

2%

חטיבות עליונות

350, 916

357, 420

2%

מזה: כיתות י"ב

100, 490

101, 404

1%

 

נתונים על בתי הספר בתשס"ו ותשס"ז

מהות המידע

תשס"ו

תשס"ז

הגידול באחוזים מתשס"ו לתשס"ז

תלמידים

1, 408, 174

1, 423, 838

1%

מוסדות

3, 857

3, 900

1%

כיתות

52, 611

53, 500

2%

עובדי הוראה (אומדן)

122, 803

123, 000

0%

 

 

נתונים מרכזיים על מערכת החינוך בתשס"ו

מהות המידע

מספר בתשס"ו

תלמידים (כולל גנ"י)

1, 755, 262

מוסדות

3, 900

כיתות

52, 611

עובדי הוראה (אומדן)

122, 803

 

תלמידים במוסדות החינוך העברי לפי פיקוח בתשס"ו

מוסדות החינוך

מספר תלמידים

ממלכתי

584, 926

ממלכתי דתי

173, 270

חינוך עצמאי, מעיין ומוכר אחר

254, 383

תלמודי תורה

40, 622

סה"כ

1, 053, 201

 

הערה: מספר עובדי ההוראה אינו כולל את מורי רשת אל המעיין, רשת החינוך העצמאי ושאר החינוך המוכר.

 

 

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya