עבודות דוקטורט דיגיטליות? מחקר גישוש לגבי השימוש של מועמדים לתואר שלישי בכלים מקוונים

Dowling, Robyn; Wilson, Michael. Digital doctorates? An exploratory study of PhD candidates’ use of online tools. Innovations in Education & Teaching International, Feb2017, Vol. 54 Issue 1, p76-86

סביבות מקוונות משנות את הלמידה, כולל לימודי דוקטורט (תואר שלישי). אולם הדרכים שבהן ההתנסות בתואר שלישי מעוצבת ומשתנה דרך אופנים דיגיטליים אלה של מעורבות נבחנות לעתים רחוקות, ואינן מובנות באופן שיטתי. במאמר זה, המחברים חוקרים את התפיסות ואת השימוש של סטודנטים לתואר שלישי בכלים דיגיטליים.

בהתבסס על התוצאות מקבוצות מיקוד עם מועמדים לתואר שלישי באוניברסיטה מטרופולינית אוסטרלית, המחברים טוענים שהשימוש של המועמדים לתואר שלישי במשאבים ובכלים מקוונים הולך וגדל אבל בו-זמנית נותר מכוסה בדאגות המסורתיות של זמן ונוחות, מומחיות טכנולוגית, ערוצים מבוססים של תקשורת ושירותים מועדפים.

המחברים מסכמים שהשימוש של מועמדים לתואר שלישי בכלים מקוונים איננו שאלה של מיומנות בכישורים אלא של שימושיות מידית בכלים ביחס ללחץ הזמן ודרכי המחקר השגרתיות של המועמדים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

יישום גישת כיתה הפוכה בלימודים לתארים מתקדמים: מסע בלתי צפוי לתכנון פדגוגי מחודש

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya