עבודה קבוצתית: מערך אסטרטגי לכיתות הטרוגניות

Cohen, E. G., & Lotan, R. A. (2014). Designing groupwork: Strategies for heterogeneous classrooms. Teachers College Press

מבית הספר היסודי ועד ספסלי האוניברסיטאות, עבודת צוות מיטבית מתרחשת תחת התנאים הבאים:

1) חבורת תלמידים עובדת למען מטרה משותפת וברורה;

2) הקבוצה קטנה מספיק כך שכל חבר יוכל לתרום להשגת היעד;

3) התלמידים עובדים ללא צורך בהשגחה צמודה;

4) הקבוצה מחולקת באופן גמיש והטרוגני, תוך הימנעות מחלוקה לרמות על בסיס ציונים, כזו שמבליטה ומחריפה פער בין מתקדמים לבין נשרכים מאחור.

האצלת סמכויות

כאשר מורה מנצח על משימה קבוצתית הוא מאפשר לחברי הקבוצה להתמודד עם בעיות בכוחות עצמם, ואף לטעות ולהיכשל. בפועל, בין אם הקבוצה הגשימה את יעדיה במלואם ובין אם לאו, המורה מעניק להם מסמכותו. האצלת הסמכות הזו מחזקת ומחדדת את אחריותם, עצמאותם ואת יכולת קבלת ההחלטות שלהם. אין בכך לומר, אפוא, שהתהליך הלימודי אינו צריך להיות מבוקר ומפוקח. אדרבא, על המורה לעקוב אחר התנהגות ותפקוד התלמידים, להעריך את התהליך הקבוצתי ולפקח על המוצר הסופי.

חברות ותלות הדדית

אחד המפתחות להצלחה של עבודת הצוות הוא שחברי הקבוצה יסתמכו זה על זה למען השלמת המשימה. באמצעות כך, התלמידים עשויים להפוך, ולו לרגע קט, למורים קטנים. שכן, הם ישכנעו את הסובבים לנקוט בדרכי פעולה מסוימות, ינמקו את עצמם, יקשיבו לתלמידים אחרים, ישמיעו ביקורות קולגיאליות, ייקחו החלטות משותפות ויבחרו את הפתרונות הרצויים – במסגרת מגבלות הזמן והמקום. מבחינה אנתרופולוגית, בסיטואציות כאלו מדהים להבחין כיצד התלמידים יודעים לנקוט בתקשורת מילולית לצד בלתי-מילולית, כגון: הצבעות, הדגמות, הנהונים, חיוכים, הזעפות-פנים ועוד.

במישור המיוחל, הדינמיקה הקבוצתית יכולה להניע תלמידים, שבימי שגרה מסתפקים בביצוע המוטל עליהם או מפגינים אדישות, להיות אקטיביים, להגיב לחבריהם, להרשים אותם, לסייע להם, והכי חשוב: לא לאכזב אותם.

חשיבות אופי המטלה

אם המורה רוצה שהתלמידים יתקשרו ביניהם ואף יתנסו בסיעור מוחין, כדאי להציע מטלה יוצאת דופן שמצריכה פיצוח של סוגיה מורכבת או התחבטות בדילמה קשה. בנוסף, מוטב שדרכי הפתרון הפוטנציאליות למטלה יהיו רבות ושהן יצריכו חשיבה יצירתית ויניעו תלמידים להגיע לתובנות.

מגבלות

הגם שבכוחה של עבודת צוות לעורר דיונים פוריים ולשמש כהתנסות בלמידה שיתופית, היא עלולה ליצור בעיות בתחומי הקשב, המשמעת וחלוקת הזמן. הרי הן ילדים והן מבוגרים אינם יודעים, בהכרח, לעבוד כצוות בצורה מיטבית והם עלולים למצוא עצמם נתונים לפטפוטים מיותרים, תהליכים מסורבלים או מאבקי כוחות. אולם, ניתן להתגבר על המכשולים הללו בעזרת תכנון קפדני של מערך השיעור וטיפוח היכולת התקשורתית-קבוצתית של התלמידים לאורך השנה.

למאמר המלא

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא עבודת צוות

 


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    האם יש אפשרות לקבל תרגום של כל המאמר

    פורסמה ב 19/07/2022 ע״י דבורה ארפי
    מה דעתך?
yyya