סקר ספרות מחקרית :הוראת מתמטיקה לתלמידים עם ליקויי למידה

מקור וקרדיט :
 
Obudo,-Francis. Teaching Mathematics to Students With Learning Disabilities: A Review Of Literature, 2008 . ERIC online submission.   
 
 מטרת הסקירה המקיפה הייתה לאסוף מידע מחקרי על הוראת מתמטיקה לתלמידים עם ליקויי למידה ולגבש סינתזה של הממצאים . לצורך האיסוף נבדקו כל מאגרי המידע האקדמאיים החשובים בחינוך (Academic Search Complete, ERIC, EducationResearch Complete, and Primary Search)
בסקירה וניתוח הממצאים זוהו הגורמים המשפיעים העיקריים בהוראת מתמטיקה לתלמידים ליקויי למידה , ביניהם הדרכת מורים , עמדות המורים , שימוש באסטרטגיות הוראה נכונות ומתאימות, תוכניות לימודים מותאמות וטכנולוגיות מסייעות. עוד נמצא חוסר ההלימה של תוכניות הלימודים לבעיות של ליקויי הלמידה במתמטיקה הוא הגורם המשפיע ביותר וכי יעילותן של תוכניות הלימודים במתמטיקה לבעיות של ליקויי למידה היא נמוכה ביותר. עם זאת , חשוב כל הזמן להכשיר ולהדריך מורים ליישום אסטרטגיות הוראה מועילות ויעילות שייפצו על בעיות ההלימה של תוכניות הלימודים הקיימות  (Obudo,-Francis ) .
מה דעתך?

    מחפת מאמרים על הוראת מתמטיקה לתלמידים ליקויי למידה

    פורסמה ב 14/04/2010 ע״י אמירה מג'דוב
    מה דעתך?