סקפטיות לגבי שינויי אקלים: בחינה מחדש של הדרכים הראויות להשיב להתנגדויות המרכזיות למדע ולמדיניות בענייני אקלים

המודעות להגנת הסביבה היא נושא בעל חשיבות חינוכית עצומה, שכן רבים סבורים כי מדובר כאן בגורלה של האנושות כולה, ואולי אף בגורלן של רוב צורות החיים על פני כדור הארץ. נושא זה אינו רק חשוב, אלא גם שנוי במחלוקת מכיוון שיש המכחישים את ההתחממות הגלובלית וממילא גם את נבואות הזעם הקשורות בה.

מסקירת הספרות במאמר זה עולה כי ההנחה המקובלת היא כי מכחישי ההתחממות הגלובלית לוקים בהונאה עצמית. ואולם  מחברי המאמר בחרו להתמקד בביקורת שמותחים הספקנים לגבי קיומה של התחממות גלובלית, וגורסים כי במקום להתמקד במניעים הפנימיים של הספקנים, מוטב להשיב באופן ענייני לטענותיהם.

המאמר בוחן את ההתנגדויות המרכזיות של הספקנים, תוך דגש מיוחד לעמדתו של ספקן אוסטרלי בשם אנדרו בולט. לטענת המחברים, חלק מההתנגדויות האלה הן בגדר ביקורת לגיטימית וכך גם ראוי להתייחס אליהן; כדי להתמודד באופן אפקטיבי עם ביקורתם של הספקנים, וזוהי כאמור משימה חינוכית ראשונה במעלה, יש להשיב להם בצורה בונה.

 

למאמר המלא

לקריאה נוספת

אתגר הקיימות: חינוך ואחריות חברתית-סביבתית

מהוראת אקולוגיה למודעות לאיכות סביבה ולקיימוּת דרך עבודה על קונפליקטים ביחסי אדם-סביבה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya