סקירת ספרות בין-לאומית של שילוב מחשב 1:1 בבתי ספר

Islam, M.; Gronlund, Ake. "An international literature review of 1:1 computing in schools", Journal of Educational Change , May2016, Vol. 17 Issue 2, p191-222

מאמר זה מבוסס על סקירת ספרות שיטתית הרלוונטית לשילוב כיתתי של טכנולוגיות מחשב בבתי ספר. המטרה של סקירה זו היא להשיג השקפה מצטברת אודות השימושים, ההשפעות והיישומים של יוזמות מחשוב 1:1 עבור ילדי בית ספר.

בשונה מסקירות קודמות, מחקר זה אינו מוגבל למדינות מסוימות או לטכנולוגיות מסוימות. הוא כולל כל מכשיר שמשמש במחשוב 1:1 (לא רק המחשב האישי) ובתי ספר ברחבי העולם. המאמר חוקר את הנושאים שנחקרו לגבי שימוש 1:1 בבתי ספר ומציג גם שימושים שלא נחקרו עדיין אך צריכים להיות חשובים למחקר.

המחקר מצא תוצאות מעורבות הכוללות השפעות חיוביות, שליליות וחוסר השפעה. הממצאים של סקירה זו צפויים להיות שימושיים הן עבור אקדמאים הן עבור קובעי מדיניות בכדי להשיג תובנות למחקר נוסף ולרפורמות מוצלחות של מדיניות חינוכית.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

קץ עידן המחשב בחינוך

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya