סקירת מידע: שותפות בין צוות חינוכי להורים

שפרלינג, ד' (2019). שותפות בין צוות חינוכי להורים. עורכת: יוספסברג בן-יהושע, ל'. תל אביב: מכון מופ"ת, מרכז המידע הבין-מכללתי

העלייה בשנים האחרונות במעורבות הורים נובעת מהתחזקות תפיסות ניאו-ליברליות, שוקיות, צרכניות וניהוליות. מעורבות זו יכולה לשפר את ההישגים הלימודיים והחברתיים של הילדים. עם זאת, בשל קיומם של חסמים שונים השותפות בין ההורים לצוות החינוכי אינה תמיד משולבת בתוכניות להכשרת מורים במידה מספקת.  

סקירת מידע זו בחנה את השאלות הבאות:

 • אילו השפעות חיוביות יש לשותפות של צוות חינוכי והורים?
 • מהם הגורמים המשפיעים על השותפות של צוות חינוכי והורים?
 • מהן תפיסות פרחי הוראה ומורים בנוגע למעורבות הורים במערכת החינוך? האם חל שינוי בתפיסות אלה לאורך הקריירה?
 • מהן תפיסות הורים לילדים במערכת החינוך בנוגע לשותפות של צוות חינוכי והורים?
 • אילו תוכניות לשותפות צוות חינוכי והורים קיימות במערכות חינוך שונות?
 • כיצד תוכניות להכשרת מורים מתייחסות לנושא שותפות בין צוות חינוכי להורים?
 • האם תוכניות לפיתוח מקצועי של מורים מתייחסות לנושא של שותפות צוות חינוכי והורים, ואם כן, באיזה אופן?

עם המסקנות העיקריות של סקירה זו נמנות הקביעות הבאות:

 • נראה כי הסתמכות על בתי ספר ביצירת ניסיון מספיק בעבודה משותפת עם הורים, במקום אסדרה רצינית ומקיפה של נושא זה בתוכניות להכשרת מורים ולפיתוח מקצועי של מורים, עשויה להוביל לכך שמתכשרים להוראה ומורים יפתחו גישה שאינה בת-קיימה לנושא, והיא עלולה להיות זמנית, קצרה ומותאמת להקשרים מסוימים.
 • על מתכשרים להוראה ומורים לא רק לבחון את התנסויותיהם עם הורי התלמידים ואת השותפות עימם, אלא גם להיות בעלי יכולת רפלקטיבית שבאמצעותה יוכלו לבחון את הקשרים האלה ואת ההנחות שעליהן הם נסמכים.
 • על כן נדרש לצייד את המורים ביסודות איתנים שעל בסיסם הם יפעלו בעת התנסויותיהם בפועל.
 • על המורים לתת את הדעת להשפעות השליליות שיש למורים ותיקים על מורים חדשים הנוגעות לדעות קדומות או להתנסויות לא-מוצלחות עם הורים.

לסקירת המידע

לקריאה נוספת

 

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya