סקירת מידע בנושא הערכת מורים

סקירת המידע הוגשה למר אייל רם, סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה וגב' רונית איינהורן, ממונה על הערכת עובדי הוראה ומינהל משרד החינוך

סקירה זו מתארת ומנתחת תהליכי הערכת מורים וגננות בעולם ודנה בהם באופן ביקורתי. לאחר הצגת רקע כללי על תהליכי ההערכה, הסקירה מביאה ממצאים עדכניים ממדינות שונות בעולם המפותח בנוגע לשימוש בכלי הערכה שונים ולתפיסות המורים ביחס אליהם. כלים אלה כוללים הערכה פורמאלית של מורים, תצפיות וביקורת עמיתים, מתן משובים מסוגים שונים, הערכה עצמית והיסקים מתוך הישגי התלמידים.

בנוסף, הסקירה מעלה לדיון שאלות הנוגעות לקיומם ולטיבם של קריטריונים להערכת מורים, להכשרת מעריכים, להשפעה שיש לאוטונומיה בית-ספרית על תהליך ההערכה, ולגורמים נוספים המעצבים את סוג ההערכה והיקפה, בעיקר השלב המקצועי בו נמצא המורה וסיווג רמת בית הספר. דגש מיוחד ניתן לשאלת השימוש בתוצאות כלי ההערכה למטרות של קידום המורה, תגמול כספי, תחושת שביעות הרצון מההוראה, פיתוח מקצועי ועוד.

לבסוף, הסקירה בוחנת את השאלה האם מודל הערכה הקושר בין הערכה לפיתוח מקצועי הינו עדיף על זה המחבר בין הערכה לקבלת החלטות אישיות בנוגע למורה הספציפי (בעיקר בנושא תגמול כספי, קידום וכו'). שאלה זאת נענית בחיוב תוך התייחסות לבחינת האינטרסים של בעלי העניין בהערכה, בחינת הגורמים המתערבים בקיומו של קשר שבין הערכה לפיתוח מקצועי, ותפיסות הנוגעות לפרקטיקת ההוראה ולבית הספר כארגון.

לסקירה המלאה באתר מרכז המידע הבין-מכללתי

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya