סקירת ביקורת על הספר "מדריך המחקר בחינוך של ילדים צעירים"

 

Smith, S. (2013, June 28). Review of the book Handbook of research on the education of young children. Teachers College Record. Retrieved July 4, 2013 

מחבר סקירת הביקורת: Stephanie Smith

 המהדורה השלישית של ה- Handbook of research on the education of young children היא אסופת מאמרים המתייחסת באופן תכליתי לעבודה, מחקר ומדיניות עכשוויים בחינוך לגיל הרך. הבנת טבעם של תהליכי המחקר בחינוך לגיל הרך היא חשובה גם לחוקרים וגם לעוסקים במקצוע. עורכי ספר זה בחרו עבודות הסוקרות נושאים עכשוויים רבים והעושות שימוש במתודולוגיות שונות. התוצאה היא אסופה מחקרית הכוללת את מה שהמחברים הסיקו שהוא קריטי להתפתחות התחום. לפיכך, זו איננה סקירה ממצה של המחקר בחינוך לגיל הרך. במקום זאת, מדובר בסקירה של מה שהכי חשוב לדעת עבור החוקרים והעוסקים במקצוע העובדים כיום בתחום.

הספר מחולק לשלושה חלקים. הראשון, חינוך לגיל הרך והתפתחות הילד, כולל מחקרים בתחומי התפתחות שונים כולל התפתחות קוגניטיבית, חברתית (בייחוד הקשורה לקבוצת השווים) ורגשית (פיתוח יכולת רגשית), התפתחות מוטורית, והדרכים המשתנות שבהן היצירתיות מבוטאת לאורך כל הילדות. שונות בהתפתחות הילד המושפעת מגזע, אתניות, השפה בבית, מעמד סוציו-אקונומי, וחריגות אינדיבידואלית מקבלת התייחסות לאורך כל החלק. פרקים אלו כקבוצה מספקים הקדמה חזקה לחינוך לגיל הרך מבלי שתהיה פשטנית או טכנית יתר על המידה.

החלק השני הוא תכנית הלימודים של החינוך לגיל הרך והוראה. חלק זה מתייחס באופן מלא יותר לנושאים בתכנית הלימודים ולפדגוגיה, וכיצד הם עשויים להיות קשורים לשינויים בהתפתחות הילד ולילדים מרקעים תרבותיים מגוונים. נושאים בשפה (תוך התמקדות בתהליכי הוראה ואוריינות מעודדת), שונות התפתחותית בהבנה מתמטית בקרב ילדים, וחינוך מתאים מבחינה התפתחותית במדעים וטכנולוגיה נדונים לעומק. מרכיבים של פדגוגיה לגיל הרך העשויים להיראות כפחות אקדמיים בעיני מנהלים וקובעי מדיניות מחוץ לתחום, כגון ביטוי יצירתי ומשחק, הינם כלולים ומלווים בדיונים חזקים לגבי חשיבותם להתפתחות הילד ויישומם לצורך הצלחה אקדמית לטווח ארוך.

החלק השלישי הוא יסודות במדיניות חינוכית לגיל הרך. חלק זה מתחיל עם פרק המתאר דאגות בנות זמננו הנוגעות לעוני של ילדים וכיצד נושאים אלו קשורים למוכנות בית-ספרית. זהו פרק חשוב עבור כל אנשי המקצוע העובדים בתחום ומניח את הבסיס עבור שאר החלק. פרקים אחרים מתייחסים לשונות ביעילותה של תכנית לגיל הרך, הטיפול (חיובי ושלילי) בילדים דו-לשוניים בתכניות לגיל הרך, הכלה של ילדים עם לקויות וההשפעות על ילדים המתפתחים בצורה אופיינית, וההשפעה של המשפחה. פרקים בעיתוי מתאים מאוד אודות הערכה של ילדים, הערכת תכניות, והתפתחות מקצועית של מורים משלימים את החלק זה.

לכרך זה מספר חוזקות. הוא סוקר מספר גדול של עניינים עכשוויים בחינוך לגיל הרך מבלי להמם או להיות חסר סדר. הכרך גדול, אך לא יתר על המידה, והפרקים הנבחרים עובדים טוב יחדיו ליצירת מבט מקיף של החינוך לגיל הרך שצריך להיות מכוון, מתאים מבחינה התפתחותית, כולל, ומתאים מבחינה תרבותית. הפרקים הנבחרים מפגינים מחקר קפדני אך כתובים בסגנון נגיש. הספר מתייחס לצרכי הידע המחקרי של כמה וכמה סוגים של אנשי מקצוע בגיל הרך כולל חוקרים, תלמידי מחקר, מורים בפועל, מנהלים, וקובעי מדיניות.

יחד עם זאת, העומק ורוחב היריעה של המחקר המוצג בכרך המלא עשוי להיות תובעני יתר על המידה עבור מורים בהכשרה ראשונית. מספר פרקים, במקום כל הספר, עשויים היו להיות מועילים יותר. בנוסף, בעוד שכרך זה כולל מידע מועיל עבור מורים בפועל, אין זה סביר שמורים בפועל רבים יבחרו לקרוא עבודה כזו מרצונם. בעוד שאין זה סביר שהאורך וסגנון הספר יהמם חוקרים או תלמידי מחקר, הוא עשוי להיות ארוך ותובעני מדי עבור מורים בפועל עסוקים. נוסף לכך, ישנו דיון מפורש מועט לגבי יישומים בכיתה במרבית הפרקים הכלולים. יחד עם זאת, אם יוצג עם התפתחות מקצועית משולבת-עבודה טובה (כפי שמתואר בפרק עשרים ושש), ניתן יהיה לסייע למורים לראות את הקשרים והיישומים.

בכללותה, זוהי אסופה כדאית ורחבת יריעה של מחקר בחינוך לגיל הרך. היא בעלת חוזקות רבות ויישומים מרובים.
קישור לספר באמזון: 

הסיכום נכתב ע"י ד"ר נתן ברבר ממכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya