סקירה שיטתית של פרקטיקות מרכזיות של מנהיגים אשר נמצאו כבעלות השפעה על הישגי תלמידים

Hitt, Dallas Hambrick; Tucker, Pamela D.. "Systematic Review of Key Leader Practices Found to Influence Student Achievement", Review of Educational Research , Jun2016, Vol. 86 Issue 2, p531-569.

בתחום המנהיגות החינוכית הצטבר גוף מחקרי המסביר כיצד מנהיגים משפיעים על הישגי תלמידים באמצעות גילום של פרקטיקות שונות. אולם, קיימים הבדלים בתוכן המסגרות המושגיות המכריזות על התחומים שהמנהיגים צריכים לטפל בהם.

המטרות המפורשות של מאמר זה הן לזהות ולמזג את המחקר האמפירי לגבי האופן שבו מנהיגות משפיעה על הישגי תלמידים ולספק עדויות לגבי האופן שבו על מנהיגי בית ספר לכוון את מאמציהם.

במהלך סקירת הספרות, המחברים התייעצו עם מומחים לקבלת המלצות וסרקו כתבי עת שפיטים מהשנים 2014-2000. סקירת הספרות הניבה 56 מחקרים אמפיריים בעלי רלוונטיות לנושא ושלוש מסגרות מושגיות המכילות פרקטיקות מקובצות.

המחברים קיבצו את  28 הפרקטיקות בהתאם לקריטריונים שיטתיים ומצאו 5 תחומים מקיפים. על ידי כך, מחקר זה מאחד מסגרות מושגיות קיימות באמצעות פיתוח קבוצה מלוכדת של פרקטיקות לצורך עדכון עבודתם של חוקרים ושל אנשי מקצוע.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מנהל בית הספר הרצוי ותפקידיו במשקפי הסגל החינוכי

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya