סקירה על ספר חדש : "תחושת שייכות: תמיכה במורים חדשים"

Allen, Jennifer. "A Sense of Belonging: Sustaining and Retaining New Teachers". Portland, ME: Stenhouse Publishers, 2009. Reviewed by Maricar, V. Bernabe. Childhood Education, vol. 87 no. 3. Spring 2011. P. 209.

ספר זה מוצג כמדריך לאלו אשר אחראים על הדרכת מורים מתחילים במהלך שנותיהם הראשונות בהוראה. המידע בספר זה גובש על בסיס ניסיונה האישי של הסופרת, אשר בדומה למורים נוספים רבים, לא קיבלה את התמיכה לה נזקקה בראשית דרכה המקצועית. בספרה מציעה אלן לאלו האמונים על תהליך הכשרת המורים מספר אסטרטגיות ומשאבים שימושיים אותם למדה ויישמה במהלך שנותיה הן כמורה בעלת ניסיון הן כמדריכת מורים.

אלן מדגישה את הצורך בליווי של מורים מתחילים טרם תחילת שנתם הראשונה בבית הספר, וזאת על מנת לבנות מערכת יחסים על בסיס אמון הדדי בין המורים הותיקים לחדשים. היא מציינת כי יש לטפח את הבסיס לאמון בין המורים המתחילים לאלו הותיקים באמצעות הקצאת זמן לתצפיות ומפגשים אישיים המתמקדים בשיקוף, דיון ותכנון. יש לציין כי אלן מרחיבה את מודל התצפית המסורתי לפיו בוחנים המורים הותיקים את המורים החדשים ומעבירים ביקורת, חיובית או שלילית, על התנהלותם. לטענתה, גם על המורים המתחילים לערוך תצפיות על התנהלותם של המורים הותיקים בכיתה, תהליך הטומן בחובו יתרונות רבים עבור המתלמד.
כמו כן מתייחסת הסופרת לרמות התמיכה אשר יש להעניק למורים המתחילים בשנותיהם הראשונות. אלן טוענת כי יש לנקוט בגישה של "שחרור הדרגתי", ולהפחית משנה לשנה את כמות התצפיות והפגישות האישיות.

היתרונות של ספר זה ניתנים לסיכום באופן הבא: 1. בסוף כל פרק ישנו תקציר נהיר אשר ניתן ליישום על ידי מחנכים המגיעים מתחומי החינוך השונים. 2. כל פרק פותח במספר אנקדוטות שכל מורה יכול להזדהות עמן. 3. הספר מכיל הצעות בדבר האופן בו ניתן ליישם אסטרטגיות הדרכה בתהליך ההכשרה של מורים חדשים.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    פנינה יקרה האם יש לך או בספריית מופת את הספר או מאמר שפרסמה המחברת בנושא?

    פורסמה ב 25/09/2011 ע״י מלי ליבוביץ
    מה דעתך?
yyya