סקירה אינטגרטיבית (Meta Analysis) – המחסור הגלובלי במורים: גורמים ומימדי התופעה

לראשונה מאז הקמת ארגון מדינות ה OECD - בשנות ה 70 עלתה סוגיית המחסור במורים על סדר היום של הארגון בשנת 2002. הרקע לכך הוא המחסור הגלובלי במורים, המורגש ביתר שאת במערב אירופה ובארה"ב. מימדי המחסור מטרידים את ראשי המשקים המפותחים בעולם ומחייבים אותם לנקוט פעולה כדי למנוע משבר חמור במערכות החינוך בשנת 2012. בחלק מן המדינות מגיע היקף המחסור במורים לסדרי גודל של 20% ובאחרות גם ל30%. כלכלני ארגון ה – OECD סבורים כי מבחינה כלכלית הבעיה נובעת מריכוז יתר של גילאים גבוהים בקרב שורות המורים. אחת הבעיות המבניות החמורות והמדאיגות בכלכלת המדינות המפותחות (OECD) היא הזדקנות כוח ההוראה ומרבית המדינות סובלות מכך. כך לדוגמא, 49% מהמורים התיכוניים בשבדיה הם מעל לגיל 52 וגם במדינות אחרות כגון גרמניה ואוסטריה ממוצע גילאי כוח ההוראה הוא 52 והמצב יכול, על כן, רק להחמיר.

לא רק שמקצוע ההוראה צריך עתה להתמודד עם מאגר מצומצם של מועמדים איכותיים להוראה, גם האטרקטיביות של מקצוע ההוראה הולכת ודועכת במשך השנים. בחלק נכבד מן המדינות המפתחות נדרשים עתה המורים לבצע יותר ויותר עבודה בתגמול כספי פוחת. בהשוואה למקצועות אחרים במשק הפוסט-מודרני תנאי השכר של המורה אינם אטרקטיביים במיוחד. הדרישות של המשק הפוסט-מודרני וכלכלת ההי-טק משמעותן יותר מיומנויות בתחומי התקשוב, האינטרנט והחשיבה הגבוהה ואלו מקשים על המורים הוותיקים במלאכת החינוך שלהם מול דור תלמידים תוסס הרואה באינטרנט ובטכנולוגיה את חזות הכול.

הביטוי המיידי של המחסור החריף במורים במדינות המפותחות במערב הוא הירידה האיכותית של דור המורים החדשים, וזאת בגלל קיומו של מנגנון השוק הכלכלי הפועל תמיד לצמצום היחס בין ביקוש להיצע. כדי לפתור את בעיית המחסור במורים, נאלצים המעסיקים להוריד את סף הדרישות של המועמדים להוראה.

המחסור במורים באנגליה

הגדלת היקף כוח העזר להוראה כתוצאה מהמחסור החריף במורים

אחת התוצאות של המחסור במורים באנגליה: 18% מכוח ההוראה מלמד מקצועות אשר כלל לא הוכשר אליהם. רק 70% מן המורים הבריטיים מתמידים בהוראה יותר מ-5 שנים.

העלאת המשכורת של המורה הבריטי לשיעור חודשי ממוצע של 3500-4000 £ לא הקלה על המחסור במורים והביקוש של מועמדים חדשים להוראה רק יורד (התוספת המיוחדת לתקציב החינוך הבריטי להעלאת משכורות מורים הגיעה ל4 מילארד £ לשנה). בהדרגה הגיע המחסור גם לשורות מנהלי בתי הספר באנגליה ויש מעט מועמדים לתפקידי מנהלי בתי הספר. מעט מורים מעוניינים להתמנות למנהלים נוכח עומס העבודה העצום והאחריות הרבה.

נראה כי באנגליה המחסור במורים נובע בראש ובראשונה מתנאי העבודה המכבידים בבתי הספר ולא בהכרח תנאי השכר שרק השתפרו במשך השנים (המשכורת הממוצעת של המורה באנגליה היא 2500 £ לחודש, המשכורת הממוצעת של מורה בריטי גדלה מ14, 000 £ בשנת 1997 ל-26, 000 פאונד בשנת 2003). הנטל על המורים הנדרשים להימצא בבתי הספר עד שעה 17: 00 גדל במשך שנים והזמן אשר נותר להם להכנת השיעורים ולתכנון מערכי ההוראה הלך הצטמצם. מרביתם נדרשים להכין את מערכי ההוראה על חשבון זמנם בבית. בממוצע מקדיש המורה הבריטי 35 שעות שבועיות להוראה ועוד כ- 14 שבועיות למטלות אדמיניסטרטיביות בבתי הספר במהלך שעות השהייה שם.

 כחלק מהפתרונות באנגליה לבעיית המחסור במורים לוחצים איגודי המורים שם להכניס רפורמה מרחיקת לכת בתנאי התעסוקה של המורים. ארגון המורים הגדול באנגליה (NUT) חותר להסכם היסטורי של שיפור תנאי העבודה של המורים אשר יתבטא בצמצום של 30% בשעות ההוראה בפועל של המורים ובשהייה בבתי הספר. עוד מתוכננים במסגרת ההסכם החדש, גם מסלולי קידום חדשים בבתי הספר והפחתת המטלות האדמיניסטרטיביות הנלוות במהלך שעות השהייה בבתי הספר. מדיווחים המגיעים בחודש ינואר 2004 מלונדון (BBC, 2004), נראה כי ההסכם עומד, ככל הנראה להיחתם בקרוב והעומס על המורים הבריטיים יוקל.

בריטניה: אסיסטנטים בכיתות הלימוד להקלה על המורים

מחקר שנערך באנגליה ע"י חברת היועצים Price Waterhouse על בעיית העומס על המורים בהוראה המליץ על הרחבת תפקידם של אסיסטנטים בכיתות הלימוד. אלו יוכלו להחליף מורים חסרים, להשגיח על כיתות לימוד, לסייע בהכנת שיעורי בית של תלמידים ולתמוך פרטנית בתלמידים מתקשים. על פי ממצאי הדו"ח של חברת הייעוץ, יהיה צורך לגייס 20, 000 אסיסטנטים נוספים להוראה (classroom assistants ׂ) לסיוע לבתי הספר ברחבי אנגליה. פעולה זו תקל על המורים הקיימים בבתי הספר ותאפשר להם יותר זמן לתכנן שיעורים ותפחית את העומס האדמיניסטרטיבי שלהם.

יצויין כי מספר האסיסטנטים להוראה המועסקים בבתי הספר ברחבי בריטניה בתור כוח עזר למורים גדל תוך 10 שנים באופן אקספוננטלי מ61, 200 איש בשנת 1997 ל95, 815 בשנת 2001.

המחסור במורים והירידה בהישגים

עפ"י דו"ח הפיקוח השנתי של OFSTED משנת 2003 המחסור במורים באנגליה פגע במאמצי משרד החינוך שם להעלות את רף הסטנדרטים וההישגים במתמטיקה בבתי הספר היסודיים. המורים החדשים למתמטיקה שגויסו בחופזה בשנים האחרונות אינם מסוגלים להתמודד עם הדרישות העולות לסטנדרטים חינוכיים גבוהים במקצוע המתמטיקה בגילאי 11-12 בבתי הספר הבריטיים. התוצאה היא ירידה מתמשכת ברמות ההישגים במתמטיקה מאז שנת 1997.

הנפגעים העיקריים של המחסור במורים הם אוכלוסיית התלמידים התת-משיגים הזקוקים יותר מכולם לטיפוח, הכוונה וסיוע בהוראה מתקנת ומקדמת.

המחסור במורים בארה"ב

כשליש מכוח ההוראה האמריקאי מתקרב למועד הפרישה שלו (מרביתם מעל גיל 55), עובדה המצביעה על כך כי משבר המחסור במורים עשוי להגיע לשיאו בשנים הקרובות.

 הבעיה העיקרית כרגע היא מחסור במורים למדעים במיוחד בחטיבות הביניים והתיכוניים. יותר מ60% מבתי הספר בארה"ב מתקשים למצוא מועמדים הולמים להוראת המדעים והמתמטיקה. תוכניות הכשרה חדשניות שיזמו האוניברסיטאות ובתי הספר לחינוך לא הועילו באופן ממשי לפתור את בעיית המורים למדעים. נראה כי הסיבה לכך הוא הביקוש הגובר של מפעלי המו"פ ותעשיות ההי-טק למועמדים בעלי רקע טכנולוגי ומדעי.

המחסור במורים משפיע ישירות על כישורי המורים המתקבלים, כך לדוגמא: ל24% מתוך 38, 500 מורים חדשים שגוייסו השנה בטקסס לא היה כל הסמכה להוראה.

 תחום נוסף החווה את המשבר הוא החינוך המיוחד בארה"ב: מאז שנת 1997 נותרו 50, 000 משרות הוראות של החינוך המיוחד לא מאויישות ברחבי המדינה. במרבית המקרים אויישו משרות אלו ע"י ממלאי מקום או כוחות עזר בלתי מוסמכים. מועצת החינוך של וירג'יניה החלה השנה לגייס מורים לחינוך מיוחד גם ללא תואר ראשון בחינוך ולאחר תקופת הכשרה קצרה.

להערכת מומחים המחסור במורים בארה"ב ילך ויחריף בשנים הקרובות. יהיה צורך ב3.4 מיליון מורים בשנת 2012, אך בפועל מסוגלת המערכת לספק פחות מ-2 וחצי מיליון מורים. המשימה של מילוי שורות ההוראה הופכת להיות מאתגרת כיום יותר מתמיד. הנפגעים העיקריים הם בתי הספר במחוזות החינוך הפחות משגשגים ומחוזות החינוך התלויים בסיוע פדראלי.

 גם מחוזות החינוך העשירים (כגון קליפורניה) החלו לחוות את המחסור במורים, לכן, הם מחפשים פתרונות יצירתיים למשיכת מורים באמצעות תגמולים עקיפים לדיור. בשיקאגו, לדוגמא, מציעים למורים מענקים לדיור ודירות להשכרה בתנאי שיישארו ללמד בכיתות הלימוד, לפחות 5 שנים (המורים מקבלים מענק של 30, 000 $ לשנה למימון הדיור). מחוז סנטה קלרה בקליפורניה בנה לא מכבר שכונה נאה ובלעדית למורים המקבלים את הדירות ללא תמורה כספית. התחרות בין מחוזות החינוך על השגת המורים הולכת וגדלה בארה"ב. מאחר והמשכורות של המורים במחוזות החינוך ברחבי ארה"ב אינן אחידות, קל יותר למחוזות העשירים לגייס מורים טובים על חשבון המחסור הגדל במחוזות אחרים. בסאן פרנסיסקו, לדוגמא, מרוויחים המורים 40000$ לשנה אך בוירג'יניה המשכורת השנתית לשנה היא כ- 30000$

 בקליפורניה, הוקמה קרן ציבורית המסייעת בהסבת כוח אדם להוראה ממקצועות אחרים, אך בחלק מן המקרים מדובר בשיעור נמוך של נרשמים בפועל.

המשכורות הנמוכות אינן הסיבה העיקרית למחסור במורים בארה"ב. בסקר שנערך בדטרויט, התברר כי הסיבה העיקרית לנשירת מורים נובעת בראש ובראשונה מתנאי ההוראה, בעיקרם עומס עבודה וכיתות גדולות. המורים אשר רואיינו טענו כי צמצום גודל הכיתות הוא מבחינתם קריטי לא פחות ממשכורת. בחלק מבתי הספר מספר התלמידים בכיתות מגיע ל-40. המורים מבקשים להפחית את גודל הכיתות ל20 תלמידים. עם זאת, נראה כי הבעיה היא מורכבת יותר ונעוצה בשחיקה התעסוקתית מצטברת של המורים ההולכת ומואצת במרבית מדינות העולם המפותחות. כך לדוגמא, הניסיונות שנערכו מאז 1996 בקליפורניה לצמצם את היקף התלמידים בכיתות לא פתרו את בעיית המחסור במורים שם ההולך ומחריף שם בשנים האחרונות. מנגד, שיעור נשירת המורים החדשים בניו-יורק הוא הגבוה ביותר 55% מהמורים החדשים בבתי הספר בניו יורק פורשים ממשרות ההוראה תוך 5 שנים.

במקביל הולך ומצטמצם כוח ההוראה הוותיק ברחבי ארה"ב. השחיקה של המורים הוותיקים גדלה משמעותית ומספר הבקשות לפרישה הולך וגדל ב2% לשנה בארה"ב

 חוסר יעילותם של הפתרונות החדשים

בין דרכי הפעולה הננקטות לאיתור מורים הם ניסיונות לאתר מורים מוכשרים מבין אוכלוסיות המיעוטים בארה"ב, בעיקרם אוכלוסיות לטינו-אמריקאיות הזקוקות במיוחד לסיוע כספי, אך בסופו של יום, המחיר אשר תשלם מערכת החינוך האמריקאית על כך יהיה תיוגו של מקצוע ההוראה כמקצוע נחות מבחינת היוקרה החברתית..

בארה"ב המחסור במורים הוא תולדה של כמה גורמים: תנאי שכר נמוכים, כיתות צפופות, נשירת מורים חדשים וחוסר הערכה חברתי כלפי מקצוע ההוראה. פרופסור ריצ'ארד אינגרסול (Ingersoll), מומחה לתחומי הסוציולוגיה החינוכית, אשר חקר במשך שנים את תופעת נשירת המורים לעומק בשנים האחרונות, סבור כי הבעיה העיקרית היא הנשירה של המורים החדשים ולא בהכרח המחסור בסטודנטים להוראה במכללות לחינוך. לדעתו, גיוס מוגבר של סטודנטים להוראה בבתי הספר לא יפתור, על כן, את הבעיה.

הוא מצביע על כך כי שיעור נשירת המורים החדשים הוא הגבוה ביותר מבין המקצועות הקיימים בשוק העבודה האמריקאי והוא שילש עצמו בקביעות מאז שנת 1970. לדעתו, בתי הספר ומנהלי בתי הספר אחראים במידה לא מבוטלת לבעיה והם חייבים להתמודד עם הנשירה הגבוהה של המורים החדשים עפ"י הפניית משאבים, תשומת לב ותמיכה למורים החדשים. בראייה כוללת יותר, סבור פרופסור אינגרסול כי הבעיה קשורה קשר אמיץ לירידה המתמשכת במעמדו של המורה בחברה האמריקאית. כל עוד לא ישתפר מעמד המורה בחברה האמריקאית לא יחול שינוי מהותי בנסיבות המחסור במורים.

תנאי ההוראה המכבידים והמחסור במורים

עפ"י סקר שנערך בשנת 2002 במחוזות החינוך של שיקאגו נמצא כי 60% מן המורים החדשים נשרו בגלל תנאי עבודה וחוסר תמיכה מספקת מצד המנהלים וההנהלות. 46% מבין הפורשים ציינו את הניהול הלא תקין של בתי הספר כגורם העיקרי שהביא לפרישתם.

סקר אחר אשר נערך בניו יורק בשנת 2001 מצא את הסיבות הבאות לנשירת המורים:

·         עומס יתר בחובות הוראה ובשעות הכנה
·         מנהלים וממונים בלתי מתאימים ובתי תומכים
·         התערבות יתר של הורים
·         גישות שליליות של הציבור כלפי המורים
·         מוטיבציה נמוכה של תלמידים.

המחסור במורים בארה"ב חמור יותר מכפי שהוא נראה על פני השטח. מועמדים רבים אשר התקבלו למכללות ולבתי הספר לחינוך חסרים כישורים גבוהים והמומחיות שלהם נופלת משמעותית מבוגרי בתי הספר להוראה לפני 20 שנה. פרופסור אינגרסול, מצביע על כך כי מקצוע ההוראה בארה"ב איבד את המשיכה שלו לא רק בשל תחרות מצד מקצועות אחרים, אלא בראש ובראשונה, בגלל תנאי העבודה המתישים של המורים. צעירים ברחבי ארה"ב אינם רוצים עוד לעבוד בתפקידים אפורים ולא מאתגרים.
עולם הכלכלה הפוסט-מודרני מציע כיום לצעירים אתגרים אחרים ומושכים ומיקומו של המורה בסולם המקצועות ירד משמעותית. אפילו בגרמניה הידועה בתמיכתה הגבוהה בחינוך ובמעמד המורים נרשמה בשנים האחרונות ירידה ברצון של צעירים ללמוד במכונים פדגוגיים המכשירים להוראה.

ארה"ב ואנגליה: צמצום מרחב ההוראה האינדיבידואלי של המורה

 כתוצאה מהגברת הפיקוח הקוריקולרי וההצטברות של סטנדרטים חינוכיים בשנים האחרונות, הולך ומצטמצם החופש היצירתי של המורים. ההגברה של ההנחיות הקוריקולריות והסטנדרטים החינוכיים ע"י הפקידות הביורוקרטית החינוכית, גורמי הפיקוח וועדות האכיפה ברחבי ארה"ב פגעו במרחב ההוראה העצמאי של המורה האינדיבידואלי. למורים יש פחות ופחות מרחב יצירתי ל" המראה". "קיצוץ הכנפיים היצירתיות" של המורים הוא גורם ישיר המביא לשחיקתם ולפרישתם מחוגי המקצוע. מרבית מלאכתם של המורים כיום היא להכין את התלמידים לקראת בחינות הישגים. משימת ההוראה הפכה להיות באופייה מעין עבודה של טכנאי הכנה בפיקוח ובכפיפות של סטנדרטים לוחצים. אי הנחת בהוראה היה קיים מאז ומתמיד, אך בעשור האחרון הוא גדל משמעותית וגורם לפרישה של מורים ולתיוג מקצוע ההוראה בין סולם המקצועות הקשים מנשוא בחברה האמריקאית.

בעיית המחסור במורים מורגשת באופן חריף במדינות צפון קרוליינה וקליפורניה, שתי מדינות המצטיינות בפיתוח משקים פוסט-מודרניים ותעשיות היי-טק.

תוכניות הכשרה אלטרנטיביות

כדי לענות על הבעיה החלו חלק מהמדינות לפתח מסלולי הכשרה אלטרנטיביים למורים וזאת כדי לנסות לפתור את "צוואר הבקבוק" שנוצר. חלק מן המדינות העביר חקיקה מהירה המאפשרת הכשרה להוראה במסלולים מקוצרים, חלקם בלמידה מרחוק ובחלקם באמצעות הכשרה מעשית בבתי הספר עצמם. למרות כל ההשקעות בתוכניות ההכשרה האלטרנטיביות בארה"ב, סה"כ היקף המורים בוגרי תוכניות אלו מגיע לאחוז נמוך, כ3 אחוז מסה"כ בוגרי בתי הספר לחינוך. נראה כי המסלולים האלטרנטיביים מוגבלים ביכולתם לפתור את הבעיה המבנית של מחסור במורים.

אוסטרליה וניו זינלד

המחסור במורים קיים גם בניו-זינלד ובאוסטרליה והגיע שם לנקודת משבר של ממש. חסרים מורים במקצועות חיוניים בתחומי המדעים, המחשבים, הלשון ועוד. יתרה מזאת, מורים מוכשרים באוסטרליה נוטים לעבוד כיום באנגליה בשל תנאי השכר הטובים. סקרים שנערכו לאחרונה באוסטרליה גילו כי המחסור במורים הביא לשורות ההוראה מועמדים רבים פחות ראויים, פחות איכותיים בהשוואה למורים הותיקים. משקלם השלילי של הראשונים מתחיל להיות מורגש באוסטרליה ובניו – זילנד. באוסטרליה מרבית המורים הם מעל גיל 52 ועל כן צפוי כי נקודת המשבר האמיתית תגיע רק בסוף העשור. המחסור במורים פוגע במיוחד בגני הילדים, ובבתי הספר היסודיים. זהו מחסור הנמשך כבר מעל 8 שנים. המחסור במורים באוסטרליה נובע במידה מסויימת גם מההחלטה שהתקבלה בשנת 1995 לצמצם את הפקולטות לחינוך באוניברסיטאות. בתי הספר לחינוך נדרשו להעלות את רף המועמדים הנרשמים ולאורך זמן התוצאה הייתה ירידה דרסטית במספר הנרשמים שהסבה נזק למערכת החינוך כולה.

 רוסיה

נראה כי קיים קשר בין צמחיה כלכלית מהירה ובין מחסור במורים. גם ברוסיה, שם נהנים המורים ממעמד חברתי גבוה, מתחיל להסתמן במחסור במורים. מאז ההתאוששות הכלכלית ברוסיה לפני שנתיים והמעבר לכלכלת שוק החלו כוחות השוק למשוך יותר ויותר בוגרי אוניברסיטאות בתחומי המדעים והטכנולוגיה. המחסור במורים מורגש בחינוך הטכנולוגי ברוסיה ובתי ספר תיכוניים דיווחו על מחסור במורים למחשבים, פיסיקה וטכנולוגיה.

סיכום

המחסור במורים בארה"ב ובאנגליה משקף שינוי עמוק בהתייחסות של החברה למעמד המורה מאז שנות ה-70. אם בעבר נתפס מקצוע ההוראה כמקצוע יוקרתי ובעל שליחות הוא הפך מאז שנות ה- 80 למקצוע אפור, שוחק ובלתי אטרקטיבי בסולם המקצועות החברתי.

התיוג השלילי של מעמד המורה מאז שנות ה- 70 אינו הגורם היחיד למחסור במורים, אך ללא ספק החמיר את הבעיה. גם התחרות מצד הכלכלה הפוסט-מודרנית, כגון תעשיות ההי-טק נותנת את אותותיה. מיטב הנוער רואה זאת אתגר לעבוד בתעשיות ההי-טק ולחינוך מגיעים המועמדים הבינוניים בלבד. אין בכוחן של מערכות החינוך לפתור לבדן את בעיית המחסור במורים לא באמצעות בתנאי שכר ולא באמצעים עקיפים אחרים ובמקרה טוב יצליחו בעתיד למלא את שורות ההוראה במועמדים בינוניים. הפתרון צריך להיות מערכתי בכל מדינה כחלק משיפור מעמיק ורדיקלי במעמד המורה ויוקרתו בחברה ובאמצעות פתרונות שייקלו על השחיקה התעסוקתית של המורים.

מקורות המידע

National Center for Education Statistics, U.S. Department of Education. NCES 96-661

Henke, R.R., Choy, S.P., Geis, S., and Broughman, S. R (1996). Schools and Staffing in the United States: A Statistical Profile, 1993-94. Washington, DC: National Center for Education Statistics, U.S. Department of Education. NCES 96-124

Debra Hare, Joe Nathan, and John Darland, Teacher Shortages in the Midwest: Current Trends and Future Issues by Center for School Change, University of Minnesota, and Sabrina Laine, NCREL. Available at: www.ncrel.org/catalog

Denton, F.T., Feaver C.H., and Spencer, B.G., “Teachers and the birth rate: The Demographic dynamics of a population”, Journal of Population Economics, 1994.

Gerald, D. and Hussar, W., (1996). Projections of Education Statistics to 2006. Washington, DC:

Ingersoll, R.M., “A Different Approach to Solving the Teacher Shortage Problem”, Teaching Quality Policy Briefs, University of Washington, 2001.

Pogodiznski, J.M. The teacher shortage: causes and recommendations for change. Available online: http://www.csus.edu/calst/government_affairs/reports/ffp31.pdf

Titus, Dale N. Transformation of Russian Education: Decentralization, Differentiation, Democratization, Humanitarization, Paper presented at the Annual Conference of the Association of Supervision and Curriculum Development (Baltimore, MD, March 24, 1997).

National Teacher Shortage
http://nsea.org/policy/salaries/index.htm

Teacher shortage forces states to relax rules for educators
Alternative certification opens classrooms to other qualified instructors
http://www.educationreport.org/pubs/mer/article.asp?ID=3112

Britain: Government expands use of classroom assistants to cover teacher shortage
http://www.wsws.org/articles/2001/nov2001/educ-n29.shtml

Unions to sign teaching deal today
http://education.guardian.co.uk/teachershortage/story/0,7348,875177,00.html

The Teacher Shortage: Solutions That Work
http://www.educationworld.com/a_admin/admin274.shtml

Speech by David Miliband, school standards minister, at the launch of the teacher training agency corporate plan.
http://education.guardian.co.uk/schools/story/0,5500,931547,00.html

The workload agreement in detail
http://education.guardian.co.uk/teachershortage/story/0,7348,875206,00.html

Cure for Teacher Shortage Let Teachers Teach

Florida: 2003-2004 Critical Teacher Shortage Tuition Reimbursement Program
http://www.firn.edu/doe/bin00065/ctstrfactsheet.htm

Teacher shortage hits schools
http://onenews.nzoom.com/onenews_detail/0,1227,250911-1-7,00.html

A national teacher shortage: a solution from the Australian education union http://www.aeufederal.org.au/Campaigns/teachersupply.pdf

Teacher shortages hit maths standards
http://education.guardian.co.uk/ofsted/story/0,7348,612043,00.html

New York City facing severe teacher shortage
http://www.cnn.com/US/9908/30/teacher.shortage

Easing the science teacher shortage
http://www.homepages.indiana.edu/051002/text/scienceteacher.html

Distance Education Helping To Solve Teacher Shortage
http://newsarchives.tamu.edu/stories/02/041702-12.html


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    האם ועדת דוברת קראה את המאמרים האלה לפני שהיא מציעה דברים שיהרסו את המערכת שכבר עתה מצבה לא טוב???????????????.

    פורסמה ב 29/04/2004 ע״י אלקה יפה
    מה דעתך?
yyya