סקוטלנד: תחומי הלימוד החדשים: בלוגים ומסרונים

 סקוטלנד: תחומי הלימוד החדשים: בלוגים ומסרונים
 
מערכת החינוך בסקוטלנד נרעשת בעקבות הצגת תכנית חדשה לחינוך ולמצוינות בבתי הספר היסודיים המבקשת לעדכן את תכניות הלימודים הקיימות ולהתאימן לילדי המאה העשרים ואחת.
 הרפורמה, כפי שנכתב באתר של ממשלת סקוטלנד, נועדה לא רק לבדיקה ולעדכון של תוכני הלימוד אלא גם לסקירה מקיפה של שיטות הסמכה, ההערכה וההוראה הסקוטיות. מטרתה להעניק לילדי סקוטלנד כישורי למידה, חיים ועבודה ולהכינם לתפוס את מקומם בחברה ובכלכלה המודרנית.
הרפורמה, מבטיחה הממשלה באתר, אינה שינוי חד-פעמי אלא תחילתו של תהליך ממושך שנועד להבטיח את העדכניות והרלוונטיות של תכניות הלימוד לצרכים החברתיים המשתנים.
הדגש ברפורמה הסקוטית מושם על תחומי הטכנולוגיה המתוקשבת. התלמידים הסקוטים יידרשו, בין השאר, להכיר את אפשרויות הפקת המידע בסביבות המתוקשבות של , WEB ,2.0 הם יפתחו בלוגים, ידעו לערוך וויקי וגם ילמדו טכנולוגיות מתקדמות של מיקרו-בלוגים, כגון טוויטר ורשתות חברתיות אחרות.
 
אלה עיקרי ההנחיות החדשות לתוכני הלימוד:
השכלה כללית (קרוא וכתוב): שימוש בצורות הדיבור, השיחה והכתיבה המאפיינים את החיים המודרניים, כולל הכרת כלי האינטרנט השונים, כגון בלוגים, ואפילו רכישת מיומנויות שיסייעו להבחין מתי מנסים למכור להם מוצר.
אנגלית: מסרונים (הודעות SMS ), בלוגים ואתרי אינטרנט יכללו בהגדרה של טקסטים שהתלמידים ילמדו כנרטיבים שהם צפויים להיתקל בהם בחיים המודרניים. דגש על אנגלית מדוברת יהיה נרחב יותר ומוקדם יותר, מתוך תפיסה שהשפה המדוברת מעניקה מיומנויות מפתח בסיסיות לסביבת העבודה כיום.
מתמטיקה: מקצוע רלוונטי בשל העובדה שכסף ומימון הם נושאי מפתח בחיים. התלמידים ילמדו כיצד לתרגם וליישם סטטיסטיקות במסגרת קבלת החלטות. כישורי המתמטיקה יכללו גם את היכולת לבנות תקציב וליישמו בחיים האישיים בצורה המיטבית, לכלכל זמני מסע ולהשתמש ביומנים אלקטרוניים.
מדעים: מדעי כדור הארץ, כוחות פיזיקאליים, חשמל, גלים ומערכות ביולוגיות יהיו נושאי מפתח וישודרגו לרמה הכי מעודכנת לימינו. תגליות חדשות ונושאים כגון שינויים במזג האוויר ובאיכות הסביבה יהיו קריטיים במאה העשרים ואחת.
שפות זרות: יילמדו בדרך פרקטית, בהקשרים שונים, כמו למשל סביבת עבודה. ייושמו דגשים חדשים על היכולת של ילדים לרכוש ידע בשפות זרות שייעשה בהן שימוש בשוק העבודה כ"צורך לאומי" לכלכלה הסקוטית המתנהלת בשוק הגלובלי. מורים מן החינוך העל יסודי יפעלו יחד עם מורים מן החינוך היסודי כדי לעודד את הוראת השפות בגילים מוקדמים.
 
יצוין כי התוכניות החדשות מעוררות גם ביקורת. הטענה אינה רק שהן מעורפלות ומתמקדות במיומנויות, בכלים הטכנולוגיים, יותר משהן מתמקדות בהכרה לעומק של המונחים הטכנולוגיים, אלא גם שהן עלולות להיכשל אם לא יוקצה מימון נוסף להכשרת מורים בתחומים אלה ואם לא ידאגו לפינוי זמן ולאספקת משאבים ומקורות רלוונטיים להוראתם.
 
מקור וקרדיט: הד החינוך, אפריל 2009, עמוד 18
 
 
 
SCOTTISH MINISTER LAUNCHES GUIDELINES FOR EXCELLENCE TO PREPARE YOUNG FOR LIFE IN 21ST CENTURY
 
 
 
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?