ספר חדש: למידה והוראה בעידן הגלובליזציה

יש מעט ספרים מעמיקים על ההשלכות הגלובליזציה בחינוך למרות שמגמות הגלובליזציה משפיעות על בתי הספר והתלמידים הרבה יותר מאשר אנו יודעים. מבחינה זו קובץ המאמרים  החדש  בעריכת פרופסור  Marcelo M. Surez-Orozco ממלא ריק מחקרי הקיים בתחום חשוב זה בחקר החינוך.  קובץ המאמרים הוא למעשה אוסף המחקרים והמאמרים שנכתבו והוצגו בכינוס First International Conference on Globalization and Learning (FICGL)שנערך בשטוקהולם בשנת 2005.  חלק מן המאמרים עוסקים בתנועות הגירה ומהגרים כתוצאה מהגלובליזציה והשתלבותם בבתי ספר. מאמרים אחרים עוסקים בהשפעת הגלובליזציה על הערכים התרבותיים של התלמידים והחששות של המחנכים והמורים מכך.  
המאמר החשוב בקובץ נכתב על ידי , Mansilla and Gardner והוא מציע מסגרת קונספטואלית להתמודדות עם עולם התוכן והמיומנויות בחינוך בעקבות הגלובליזציה על ידי חקר נושאי הגלובליזציה על ידי תלמידים בהנחיית מורים ( כגון חקר האינטגרציה הכלכלית באירופה , חקר סוגיות האקולוגיה, המזון  והתחממות כדור הארץ ) .
 
הביקורת המלאה אודות הספר מצורפת כקובץ מצד ימין .
 
 הביקורת על הספר פורסמה בכת העת Teachers College Record,: April 30, 2008
reviewed by Enrique S Pumar — April 30, 2008
Title: Learning in the Global Era: International Perspectives on Globalization and Education
Author(s): Marcelo M. Surez-Orozco (Ed.)
Publisher: University of California Press, Los Angeles
ISBN: 0520254368, Pages: 317, Year: 2007
Search for book at Amazon.com
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya