ספר חדש: חשיבות הקניית יסודות החקר בהוראה ובהכשרת מורים

ספרו של Mark W. Aulls (עורך ראשי) מאוניברסיטת מקגיל בקנדה מציג יסודות תיאורטיים ופדגוגיים לפעילות חקר רפלקטיבית בחינוך ובהוראה. חשיבות שיטות ההוראה המטפחות חקר של הלומדים סביב תוכניות לימודים המרחיבות רפלקציה ומעוררות חקר של הלומדים. הרציונאל של הספר הוא שיש להכין את פרחי ההוראה להיות מורים בעלי תפיסת חקר בשלבים שונים של ההכשרה באוניברסיטאות ובמכללות. פרקים נוספים עוסקים בהקניית מיומנויות של חקר ורפלקציה להוראה בתחומי מדעי הרוח והחברה, מדעים וחקר ושילוב פרויקטי חקר בתכנית הלימודים על פי גישה קונסטרוקטיביסטית.
 
Inquiry in education / Mark W. Aulls, Bruce M. Shore. New York, NY : Lawerence Erlbaum Associates, c2008
 
 
Table of Contents
Preface
Acknowledgements
1.  Instruction and Inquiry Instruction
2.  Reflective Practice
3.  Preparing Preservice Teachers to be Inquirers
4.  The Experienced Teacher and Action Research
5.  Constructivism
6.  Gifted Education and the Research Imperative in Curriculum
7.  Discovery Learning
8.  Inquiry Instruction
9.  Project-Based Inquiry
10.   Inquiry in Social Studies and History
11.   Science and Inquiry
12.   The Treatment of Inquiry as a Curricular Imperative
 
מידע נוסף אודות פרופסור Mark W. Aulls
פרסומיו המדעיים
Mark W. Aulls
McGill University
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya