ספר חדש באנגלית: ההיבטים ההיסטוריים והסוציולוגיים של התפתחות תחום ליקויי הלמידה

  מקור וקרדיט
Reviewed by Allison C. Carey — February 08, 2010
Title: The Incomplete Child: An Intellectual History of Learning Disabilities
Author(s): Scot Danforth
Publisher: Peter Lang Publishing, New York
ISBN: 143310170X, Pages: 312, Year: 2009
Search for book at Amazon.com
 
סקירת ביקורת מעניינת אודות ספרו החדש של Scot Danforth המנתח את ההיבטים ההיסטוריים והסוציולוגיים של התפתחות תחום ליקויי הלמידה. בספר מעמיק זה , מנתח המחבר את התפתחות המושג ליקויי למידה בחינוך תוך תיאור תפקידים של הזרמים האינטלקטואליים שתרמו להתפתחות ענף זה שקיבל הכרה רק בעשרים השנה האחרונות. בספר נסקרים תרומתם של מדענים ואנשי אקדמיה מובילים שתרמו להתפתחות תחום ליקוי הלמידה כתחום לגיטימי ונבדל במדעי החינוך, ביניהם Kurt Goldstein, Alfred Strauss, Heinz Werner, Newell Kephart Samuel Kirk. בספר , מסביר  המחבר  Scot Danforthאת המורכבות של תחום ליקויי הלמידה, הנרטיבים השונים שביססו את התחום וגם את המחלוקות שהתעוררו לאורך כל תקופת התפתחות תחום ליקויי הלמידה.
The Incomplete Child: An Intellectual History of Learning Disabilities
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya