ספר הלימוד איננו הבעיה

הבעיה איננה שבעידן שבו אמצעים דיגיטאליים רבים ומגוונים זמינים לכולם מערכות החינוך ממשיכות להעמיד ספרי לימוד במרכז תהליך ה-"למידה". הבעיה יסודית יותר: כל עוד תפקיד התלמיד מוגדר כרכישת המידע שמופיע בספרי הלימוד, ספרי הלימוד הם האמצעי הטוב (וההגיוני) ביותר להשיג את המטרה. ספר לימוד אינו מעודד למידה מעמיקה אלא אימון ותרגול ( ג'יי הורוויץ)
למאמר של ג'יי הורוויץ


ראה גם :

המלחמה נגד ספרי הלימוד מנייר

עמדות תלמידים כלפי שימוש בספר לימוד דיגיטלי בהיסטוריה לחטיבה העליונה


לומדים ל"כתוב" בספר דיגיטאלי


פרופסור מרלין כוכן–סמית ופרופסור סוזאן לייטל בספר חדש נגד מגמות של תפיסת המורה כטכנאי העברה של חומרי למידה ארוזים ומוכנים מראש

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya