ספרי לימוד באזרחות: תפקידנו בחברה ויחסים בין-לאומיים

פינגל, פ' (2015). "ספרי לימוד באזרחות: תפקידנו בחברה ויחסים בין-לאומיים". בתוך: מדריך אונסקו לחקר ולהערכה מחדש של ספרי לימוד. עורך: אריה קיזל. תל אביב: מכון מופ"ת

כיצד בוחנים ומעריכים ספרי לימוד באזרחות? לפי הכתוב בפרק זה, יש לבדוק עד כמה מצליחים הספרים להקנות ערכים דמוקרטיים לתלמידים. זאת ניתן לעשות בין השאר באמצעות הצגת השאלות הבאות ושאלות הדומות להן:

 1. האם הספר מסתפק בסקירת המוסדות הפוליטיים הרלוונטיים ובכך מביע במובלע תמיכה בשיטה כולה?
 2. האם מציין הספר פגמים רק במערכות פוליטיות של ארצות אחרות?
 3. אילו עמדות וערכים מובעים בספר ביחס לחוקים ולעקרונות כליים כגון סמכות, מסורת, מנהגים ונורמות דתיות ואתיות, וכן ביחס לחוקה, לחוקים ולעקרונות משפטיים אחרים?
 4. האם הספר מכיל עמדות וערכים המתייחסים למשפחה, לבית הספר, לעבודה, לצרכנות, לפנאי ולמרחב הציבורי?
 5. אילו סוגים של שיפוט ערכי מיוצגים בספר, תוך התייחסות לשיפוטי ערך ראשוניים ושניוניים, אונטולוגיים ודיסקורסיביים, שיפוטי ערך ללא תוכן נורמטיבי (נוסחאות ריקות) ושיפוט ערך בעלי תוכן חינוכי נורמטיבי?
 6. באיזו שכיחות מוצגים גברים ונשים בעמדות של כוח או אחריות, באיזו שכיחות הם מופיעים באמצעי ההמחשה, מה דעותיהם ותפקידיהם בחברה כפי שכל אלה מוצגים בספר?
 7. האם המצב הפוליטי מתואר בספר באופן סטטי או באופן דינמי, המציג פוטנציאל לשינוי?
 8. האם החברה מוצגת כגוף מונוליטי או שמא יש דיון מעמיק בבידול פנימי ובקבוצות מיעוט?

לרכישת עותק מקוון או מודפס של הספר

לקריאה נוספת

 

 

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?

פינגל, פ' (2015). "ספרי לימוד באזרחות: תפקידנו בחברה ויחסים בין-לאומיים". בתוך: מדריך אונסקו לחקר ולהערכה מחדש של ספרי לימוד. עורך: אריה קיזל. תל אביב: מכון מופ"ת

 

כיצד בוחנים ומעריכים ספרי לימוד באזרחות? לפי הכתוב בפרק זה, יש לבדוק עד כמה מצליחים הספרים להקנות ערכים דמוקרטיים לתלמידים. זאת ניתן לעשות בין השאר באמצעות הצגת השאלות הבאות ושאלות הדומות להן:

 1. האם הספר מסתפק בסקירת המוסדות הפוליטיים הרלוונטיים ובכך מביע במובלע תמיכה בשיטה כולה?
 2. האם מציין הספר פגמים רק במערכות פוליטיות של ארצות אחרות?
 3. אילו עמדות וערכים מובעים בספר ביחס לחוקים ולעקרונות כליים כגון סמכות, מסורת, מנהגים ונורמות דתיות ואתיות, וכן ביחס לחוקה, לחוקים ולעקרונות משפטיים אחרים?
 4. האם הספר מכיל עמדות וערכים המתייחסים למשפחה, לבית הספר, לעבודה, לצרכנות, לפנאי ולמרחב הציבורי?
 5. אילו סוגים של שיפוט ערכי מיוצגים בספר, תוך התייחסות לשיפוטי ערך ראשוניים ושניוניים, אונטולוגיים ודיסקורסיביים, שיפוטי ערך ללא תוכן נורמטיבי (נוסחאות ריקות) ושיפוט ערך בעלי תוכן חינוכי נורמטיבי?
 6. באיזו שכיחות מוצגים גברים ונשים בעמדות של כוח או אחריות, באיזו שכיחות הם מופיעים באמצעי ההמחשה, מה דעותיהם ותפקידיהם בחברה כפי שכל אלה מוצגים בספר?
 7. האם המצב הפוליטי מתואר בספר באופן סטטי או באופן דינמי, המציג פוטנציאל לשינוי?
 8. האם החברה מוצגת כגוף מונוליטי או שמא יש דיון מעמיק בבידול פנימי ובקבוצות מיעוט?

לרכישת עותק מקוון או מודפס של הספר

לקריאה נוספת

 

yyya