ספרי לימוד אלקטרוניים מול ספרי לימוד מודפסים: ההשפעה של פורמט ספר הלימוד על האסטרטגיות ללמידה מווסתת עצמית, על ההנעה ועל החרדה מטקסט של סטודנטים באוניברסיטה

Amanda J. Rockinson-Szapkiw, Jillian Wendt & Rebecca Lunde. "Electronic Versus Print Textbooks: The Influence of Textbook Format on University Students’ Self-Regulated Learning Strategies, Motivation, and Text Anxiety", American Journal of Distance Education Volume 27, Issue 3, 2013, pages 179-188.


המאמר מתאר מחקר שנערך כדי לקבוע אם ספרי לימוד אלקטרוניים ניידים (e-textbooks) יגבירו את ההנעה של הסטודנט באוניברסיטה לקרוא על ידי הגברת אסטרטגיות הלמידה הקוגניטיביות והוויסות העצמי של הלמידה.

המשתתפים היו 538 סטודנטים באוניברסיטה, שבחרו בעצמם האם להשתמש בספר לימדו מודפס או בספר לימוד אלקטרוני במהלך הסמסטר.

המשתנים התלויים היו מסוגלות עצמית (self-efficacy), ערך פנימי (intrinsic value), אסטרטגיות קוגניטיביות, וויסות עצמי, וחרדה מטקסט.

משתנים אלה נמדדו אצל כל אחת משתי הקבוצות תוך שימוש בסולם Technology Confidences and Attitudes וב"אסטרטגיות מונעות עבור שאלון למידה" (Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ).

התוצאות של ניתוח שונות רב-משתנים ציינו שנמצא הבדל מובהק בציוני ה-MSLQ של הסטודנטים בהתבסס על בחירתם בפורמט של ספר הלימוד.

תוצאות אלה מרמזות שהסטודנטים שמשתמשים בספרי לימוד אלקטרוניים צפויים יותר להשתמש באסטרטגיות קוגניטיביות וויסות עצמי מאשר סטודנטים שמשתמשים בספרי הלימוד המודפסים המסורתיים בקורסים שלהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya