ספרות בירידה? הבדלים בחוויות הקריאה בין מורים מלמדים בבתי ספר יסודיים לבין פרחי הוראה

Skaar, H. et al. (2018). Literature in decline? Differences in pre-service and in-service primary school teachers' reading experiences, Teaching and Teacher Education, 69, 312-323

במחקר האיכותני המובא במאמר זה, נותחו 249 טקסטים של מורים בבתי ספר יסודיים המשתייכים לשתי קטגוריות: 86 מורים מלמדים, ו-163 מורים לפני כניסתם להוראה (פרחי הוראה). הטקסטים פרי עטם של המורים עסקו בהרגלי הקריאה שלהם. המורים נתבקשו לתאר ולאפיין את עצמם כקוראי ספרות. מן הממצאים עלה כי באופן כללי, המורים המלמדים קוראים יותר מפרחי ההוראה, ממצא המתיישב עם טענות כלליות בדבר הירידה בערכה של הספרות ובמספר הקוראים הצעירים. המורים, אם כך, אינם יוצאי דופן משאר האוכלוסייה בכל הנוגע להרגלי הקריאה שלהם.

רק לשם הדגמה, רק 2 מורים מתוך 86 המורים המלמדים דווחו כי אינם אוהבים לקרוא ספרות בדיון. אחד הסביר כי הוא סובל מבעיות ריכוז ואילו השני לא סיפק סיבה. מבין פרחי ההוראה, לעומת זאת, כשליש, 49 מתוך 163, דווחו שאינם אוהבים לקרוא. ההסברים של המורים הצעירים סבבו סביב הטענות הבאות: חוסר ענין כללי בספרים, חוסר יכולת לקרוא, חוסר ריכוז וחוסר זמן.

הניתוח מראה כי מורים אשר "מעריכים ספרות באופן בלתי תלוי" עומדים להיעלם מנוף החינוך ובמקומם עולים על הבמה מורים אשר עבורם קריאת ספרות נחווית כאתגר שהם מתקשים להתמודד אתו, ובהתאמה, פעילות זו מודרת לחלוטין או לכל הפחות יורדת לתחתית סולם העדיפויות.

למעשה חברי שתי הקבוצות לא דווחו על קריאה מאד אינטנסיבית. אבל ההבדלים בין קבוצת המורים הוותיקים לבין קבוצת המורים הצעירים בולטים אפילו על רקע התמעטות הקריאה באופן כללי. ייתכן כמובן שהמורים הוותיקים דווחו על קריאה מרובה יותר מהסיבה הפשוטה שהם חיים שנים רבות יותר ולכן הספיקו לקרוא יותר. אלא שעל פי ממצאי הטקסטים של חברי שתי הקבוצות, ניכר גם כי קבוצת הוותיקים מייחסת לספרות השפעה גדולה יותר על חייה ויודעת להרהר בתפקידי הספרות בחיים, באופן ברור יותר מאשר קבוצת הצעירים, מה שמעיד על הבדל בערכי הדור, ולא רק על הבדל כמותי פשוט, הנובע מסיבות פרגמטיות.

לאור הירידה ההולכת ומתמשכת במספר המורים הקוראים ולצד הטענה כי מורים המעריכים ספרות ידעו גם להעניק לתלמידיהם את ההשראה לעשות כך, חיוני שהמוסדות להכשרת מורים יספקו לסטודנטים שלהם את הניסיון הספרותי הדרוש על מנת שאלה יוכלו בתורם לפתח יחסים עמוקים ואישיים עם קריאה ועם ספרות.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

האם הספרים האלקטרוניים משנים את הרגלי הקריאה ?

התלמידים מפנימים את המסר על חשיבות הקריאה , אך תופסים אותה כעונש

חרדת ספריות בקרב פרחי הוראה

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya