סמנים של נוכחות הוראה בשלבים השונים של התפתחות קבוצת עמיתים מקוונת

מקור: הרצאה בכנס הבינ"ל החמישי בהכשרת מורים – "הכשרת מורים על פרשת דרכים", מכון מופ"ת
 
במחקר זה נבחנו מאפיינים של נוכחות הוראה (Teaching Presence) בשלבים שונים של התפתחות קהילה מקוונת של מורי מורים.
 
שתי שאלות עמדו במרכז המחקר: (1) מהם הסמנים של נוכחות הוראה המיוצגים בהודעות המנחים בסדנא מקוונת למורי מורים? (2) אלו מהסמנים של נוכחות הוראה מיוצגים בשלבים השונים של התפתחות קבוצת מורי המורים?
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya