סמינר-כיתה: תוכנית אקדמיה-כיתה במוסדות הכשרה מקצועית למורות במגזר החרדי

בארט, ע' ואיזק, י' (2020). סמינר-כיתה: תוכנית אקדמיה-כיתה במוסדות הכשרה מקצועית למורות במגזר החרדי. תל אביב: מכון מופ"ת.

מטרה

בחינת יישום תוכנית אקדמיה-כיתה בסדנאות להכשרת מורות בחברה החרדית ולבדוק את השפעתה על המתמחות, המורות המכשירות וצוות בית הספר.

מתודולוגיה

המחקר נערך בשנת הלימודים 2019-2018 (תשע"ט) ושילב בין מתודה כמותנית לאיכותנית. ההיבט הכמותני התבסס על חלוקת שאלונים שבאמצעותם נערכו השוואות בין 217 סטודנטיות להוראה בתוכנית סמינר-כיתה לבין 64 מתכשרות בתוכנית הכשרה מסורתית ובין 97 מרצות בסמינר-כיתה לבין 44 מרצות הכשרה רגילה. במישור האיכותני, קוימו 11 ראיונות עומק עם נשות צוות סמינר-כיתה ושש תצפיות בהתכנסויות התוכנית.

ממצאים

על אף החשש להשתתף בתוכנית, נמצא כי מורות חרדיות אשר השתתפו בתוכנית סמינר-כיתה עברו חוויה חיובית ביותר שבאה לידי ביטוי בהעצמת דימוין העצמי, הגברת ביטחונן העצמי, חיזוק חוסנן הנפשי ושיפור האוריינטציה בסביבה הבית ספרית ואף מחוץ לה. לא זו בלבד, דווח על שיעור גבוה מהרגיל של השמת מורות בבתי ספר בפועל ומורות שהתמידו בתפקידן העידו כי עברו תהליך של צמיחה אישית והתפתחות מקצועית.

עם זאת, לאורך הזמן צפו על פני השטח קשיים בניהול בתוכנית. למשל, בעיות תקצוב, הגדרת תפקידים עמומה, עומסי עבודה על מדריכות הסמינר וחוסר תאום בין הסמינרים המשתתפים.

דיון

בסיכומו של דבר, מדובר בתוכנית נחוצה לשיפור תהליכי הכשרת המורים בחברה החרדית. לראיה: הגשימה התוכנית את ההישגים הבאים:

א) משיכת סטודנטיות נוספות לשדה ההוראה סטודנטיות;

ב) מתן אופק תעסוקתי לנשות המגזר החרדי;

ג) העצמת מעמד המורה בציבור החרדי;

ד)הגדלת היצע המורים בפריפריה.

המלצות

● לאור היתרונות שמפיקים בתי הספר מהתוכנית, עליהם לסייע ליצור סביבת למידה מיטבית עבור סטודנטיות ומרצות סמינר-כיתה.

● במסגרות בהן מופעלת תוכנית סמינר-כיתה יש לוודא כי מתבצעות הפעולות הבאות:

א. לספק לצוותים את המשאבים הנדרשים;
ב. לדאוג לתיאום מלא בין הצוותים;
ג. ליצור מערך תפקידים מסודר ומתגמל;
ד. להכין הרצאות אורח;
ה. לשתף פעולה עם סמינרים אחרים.

למאמר המלא

לקריאה נוספת

לגיטימציה של ידע אקדמי בקהילות חרדיות מסוגרות: סטודנטים חרדים בהשכלה הגבוהה בישראל

לגיטימציה של בתי ספר ציבוריים ושל מדיניות חדשנית בחינוך בקהילות אדוקות: סיפורו של זרם החינוך החרדי-ממלכתי החדש בישראל

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya