סיפור סיפורים להגברת ההוראה והלמידה: התכנון השיטתי, הפיתוח והבחינה של שני קורסים מקוונים

מאת: A. Hirumi

Hirumi, A., Sivo, S. & Pounds, K. (2012). Telling stories to enhance teaching and learning: The systematic design, development and testing of two online courses. International Journal on E-Learning, 11(2), 125-151.במאמר זה, המחברים מתארים תכנון, פיתוח ובחינה של שני קורסים מקוונים שיישמו גישה חדשנית לסיפור סיפורים לתכנון למידה, כולל נתונים לגבי הערכת ההכשרה ברמה 1 וברמה 2 שנאספו מיותר מ-100 מחנכים שסיימו את שני הקורסים בתקופה של תשעה חודשים. התיאורים של התהליך השיטתי מתארים כיצד הערכת הצרכים, ניתוח המשימה, ושיטת StoryLearnTM הייחודית יושמו כדי לתכנן ולפתח את שני הקורסים.

התוצאות הראו כי (א) הרמות הנתפסות אצל הלומדים לגבי תשומת לב, רלוונטיות, ביטחון ושביעות רצון (attention, relevance, confidence, satisfaction (ARCS)), ורמת ההנעה הכוללת היו גבוהות יותר עבור שני הקורסים המקוונים מאשר עבור שני קורסים מקוונים קודמים שיישמו תכנון קורס מקוון קונבנציונאלי יותר,
(ב) הרמות הנתפסות של הלומדים לגבי תשומת לב, רלוונטיות, ביטחון ושביעות רצון, ורמות ההנעה הכללית נותרו גבוהות לאורך שני הקורסים המקוונים שיישמו את גישת סיפור הסיפורים,
(ג) לגורמים, כגון: גיל, מין, מיומנות טכנולוגית ורמת השכלה לא הייתה השפעה על רמות תשומת לב, רלוונטיות, ביטחון ושביעות רצון שדיווחו הלומדים ועל רמת ההנעה הכוללת שלהם,
(ד) הביצוע של הלומדים בשני הקורסים היה עקבי עם שיעורי הביצוע המצופים בקורסים של תואר שני,
ו-(ה) רמות תשומת לב, רלוונטיות, ביטחון ושביעות רצון וההנעה הכללית שעליהן דיווחו הלומדים לא הצליחו לחזות את הציונים במבחנים, במשימות ובפעילויות של הקורס.

הממצאים מציעים שסיפור סיפורים עשוי להיות גישה חזקה לשיתוף הלומדים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya