סיפור יציאת מצרים והוראת תנ"ך: סיוע לתלמידים ליישב בין אמונה לבין מחקר ביקורתי של התנ"ך באמצעות תאוריית מושג הסף

Gilmour, R. (2016). The Exodus in the Bible's teaching and our teaching of the Bible: helping to reconcile faith and critical study of the Bible through Threshold Concept theory. Journal of Adult Theological Education, 116-127

תלמידים בעלי רקע דתי מתקשים לעתים ליישב בין האמונה לבין הלימוד הביקורתי של התנ"ך, שכולל מושגים כריבוי קולות בטקסט וכרוך במתודות שונות של פרשנות במחקר.

מאמר זה בוחן את השימוש באירוע יציאת מצרים כמושג סף (Threshold Concept) בהוראת תנ"ך ומציע מודל מועיל לתלמידים הנפגשים במחקר ביקורתי של התנ"ך.

לאירוע יציאת מצרים יש כמה תיאורים שונים בתנ"ך ואלה ניתנים לפרשנויות שונות. מורכבות זו הולמת את מושג הסף על מאפייניו השונים, משום שיציאת מצרים היא סיפור טרנספורמטיבי, אינטגרטיבי, ריגושי (Affective) ומעורר קושיות.

ניתן להשתמש בניתוח זה של מושג סף בתנ"ך כמודל לטבעו הטרנספורמטיבי של סיפור, ולספק בכך מסגרת לפרשנות עכשווית של הטקסט המקראי.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

"תנ"ך תנ"ך, אתך אתך": קורס במקרא על פי השיטה הקונסטרוקטיביסטית

רעד אל העם : על המהפך הנדרש בהוראת תנ"ך בישראל

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya