סיפורן של שתי מורות מתחילות למתמטיקה בבית הספר היסודי


שץ-אופנהיימר, א' (2013). סיפורן של שתי מורות מתחילות למתמטיקה בבית הספר היסודי. בתוך ד' פטקין וא' גזית (עורכים), המורה למתמטיקה: מאפייני הכשרה, ידע, הוראה ואישיות של מורים למתמטיקה בבית הספר היסודי (עמ' 102-79). תל-אביב: מכון מופ"ת.

הסיכום נכתב ע"י ד"ר נתן ברבר ממערכת פורטל מס"ע במכון מופ"ת

במאמר זה נבחנו שני סיפורים שכתבו מורות מתחילות למתמטיקה המלמדות בבית הספר היסודי. הסיפורים הנבחרים נכתבו במסגרת תחרות סיפורים שערך האגף להתמחות וכניסה להוראה של משרד החינוך. במהלך השנים האחרונות נאספו במסגרת התחרות מאות סיפורים של מורים מתחילים העוסקים בנושאים מגוונים. כל כותבי הסיפורים לתחרות הם בוגרי מערכת הכשרת המורים במכללות להוראה ובאוניברסיטאות בישראל.

מטרת התחרות הייתה לאפשר למורים המתחילים לספר את סיפורם המקצועי בשנת ההתמחות כפי שהוא נחווה מנקודת מבטם, ובדרך זו לאפשר להם לחשוף את ההתרחשויות ואת האירועים כפי שהם משתקפים במהלך התנסותם ולגלות בדרך רפלקטיבית את תפיסותיהם האישיות ביחס לזהותם המקצועית המתגבשת. האירועים המתוארים בסיפורים מייצגים את המתרחש במערכת החינוכית ומסייעים לחשוף את עולמן של המורות המתחילות למתמטיקה ולהבין את האקולוגיה שלהן בתחילת דרכן.

התמה המשותפת לשני הסיפורים היא הדמות המרכזית המספרת את הסיפור: המורה המתחילה למתמטיקה בבית הספר היסודי. ניתוח התמה המרכזית אפשר לבחון מגוון היבטים מקצועיים נוספים, בזיקה להיותן של הכותבות מורות מתחילות למתמטיקה בבית הספר היסודי, כגון דרכי ההתמודדות שלהן עם התערבות ההורים בעקבות כישלונם של ילדיהם או השיח הפנימי שמנהלות המורות המתחילות עם עצמן בעקבות ההתמודדות שלהן.

שני הסיפורים הם:


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    טוב

    פורסמה ב 26/01/2022 ע״י אמיר
    מה דעתך?
yyya