סימולציות קבוצתיות בקרב מתכשרים להוראה: התמודדות עם דילמות אתיות במקרי אלימות בבית הספר

דוידוף, י' (2017). סימולציות קבוצתיות בקרב מתכשרים להוראה: התמודדות עם דילמות אתיות במקרי אלימות בבית הספר: חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה". רמת גן: אוניברסיטת בר אילן

עבודת דוקטורט זו בחנה דילמות אתיות, עקרונות יישומיים ותפישות מסוג העצמה פסיכולוגית של מתכשרים להוראה בהקשר של התמודדות עם אלימות חברתית, פיזית ומילולית בבתי הספר. דרך הבחינה היתה עריכת תהליכים סימולטיביים המתמקדים במשחק תפקידים ודיונים רפלקטיביים בצוותי חשיבה סביב אירועים בעלי השלכה אתית, הקשורים לאלימות. ההנחה, הנתמכת בספרות המחקר, היתה כי התמודדות של מורים עם דילמות אתיות תורמת להתפתחותם החברתית והמוסרית.

שיטת המחקר:

אוכלוסיית הנבדקים כללה 90 סטודנטים להוראה במסלול היסודי בשנה השלישית להכשרתם באחת המכללות במרכז הארץ. הסטודנטים חולקו אקראית לשתי קבוצות ניסוי ולקבוצת ביקורת השוות בגודלן. קבוצות הניסוי השתתפו בסדנאות שהתנהלו בעשרה מפגשים שנמשכו שלוש שעות אקדמיות כל אחד. במפגשים התקיים דיון בתרחישי אלימות שונים ובדילמות האתיות העולות מהם; המשתתפים ערכו שתים-שלוש סימולציות קבוצתיות לכל תרחיש. הסימולציות תועדו בווידאו ולאחר הצפייה בסימולציות, גיבשו הסטודנטים פתרונות אפשריים להתמודדות עם הדילמות האתיות.

ממצאי המחקר:

קבוצת הניסוי שערכה סימולציות גילתה מודעות גבוהה יותר במידה משמעותי מהמודעות שגילתה קבוצת הניסוי השנייה שלא ערכה סימולציות בהיבטים הבאים: הקפדה של המורה על בניית יחסים המבוססים על הבנה, אמפתיה, חום והכלה עם תלמידיו מרגע ההיכרות ביניהם כבסיס לשיתוף פעולה בעת התמודדות עם אלימות בבית הספר; חשיבות ניהול שיח באווירה מותאמת מבחינת נוחות התנאים הפיזיים והרגשיים של המשתתפים; הצבת גבולות מצד המורה ליצירת שיח שוויוני, קשוב ותרבותי; מתן חשיבות רבה לשילוב ההורים בעשיה לשם טיפול באלימות והפחתתה, ותפיסת תפקיד המחנך כתפקיד בעל אחריות רציפה וכוללת בחיי התלמיד, ללא קשר לזמני נוכחותו בבית הספר. בהקשר זה התאפיינה תפיסת הסטודנטים מקבוצת הניסוי השנייה  בראיית תפקיד המורה כמוגבל לשעות בית הספר בלבד.

הסימולציות תרמו באופן מובהק להעצמתם הפסיכולוגית של הסטודנטים בתחומי הביטחון העצמי, תחושת השליטה ותפיסת היכולת שלהם לקבל החלטות מושכלות לגבי התמודדות עם אלימות. לעומת זאת, ממצאי קבוצת הניסוי השנייה מעידים כי ההליך הסדנאי שעברו, אשר לא כלל שימוש בסימולציות אלא כלל דיון תיאורטי בלבד, גרם לירידה מובהקת בהעצמה הפסיכולוגית של הסטודנטים בהיבטים הנזכרים.

לקריאה נוספת

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya