סיטואציות הוראתיות מתוקשבות

ד"ר אסתר פירסטטר , פסיכולוגית חינוכית , מרצה ומדריכה פדגוגית במסלול החינוך המיוחד ובמסלול הגיל הרך במכללת גורדון
מסדה סטודני, יועצת חינוכית , מרכזת המסלול לגיל הרך במכללת גורדון .
ראו מצגת מצורפת מצד ימין
 
מטרות התכנית
 1. מתן כלים לפיתוח למידה עצמית באמצעות סיטואציות לימודיות מתוקשבות , המאפשרות למידה עצמית תוך השתתפות בקהילה המתוקשבת.
 2. חשיפת הסטודנטים לאירועים מחיי הגן וכיתת החינוך המיוחד
 3. פיתוח יכולת דיון בסיטואציה חינוכית מורכבת מנקודות מבט שונות.
 
אוכלוסיות היעד
סטודנטים ממסלול הגיל הרך וממסלול החינוך המיוחד בשנה ב' כחלק מחובות לימודי הדידקטיקה.
 
תיאור כללי של הפרויקט
 
בשנים האחרונות קיימת מגמה לפיתוח תוכניות לימודים באמצעות למידה מרחוק במכללות . במסגרת זו פותח בשנת 1999 במכללת גורדון , הקורס "סיטואציות מתוקשבות" המתמקד בסיטואציות הוראתיות בכתות הטרוגניות. הקורס מבוסס על סרטונים קצרים המציגים סיטואציות מחיי הכיתה ומלווים בקטעי מידע בפסיכולוגיה ודידקטיקה הנחוצים לניתוחן. הסטודנט מתמודד עם סיטואציות לימודיות באופן עצמאי תוך השתתפות בקהילה המתוקשבת.
 
בשנתיים האחרונות עוסקים שני צוותים בפיתוח קורסים לניתוח סיטואציות לימודיות העוסקים בדרכי תקשורת , הוראה ולמידה במסגרות הגיל הרך והחינוך המיוחד. הסיטואציות מזמנות לסטודנטים מפגש מעמיק עם מורכבות ההוראה במסגרות אלה , הזוכה לטיפול ממוקד בהיבט הדידקטי , החינוכי והפסיכולוגי . במהלך התכנית מוצעת  התייחסות למשמעויות העולות משילוב היבטים אלו בכל אחת מהסיטואציות הנדונות . הקורס משלב עבודה עצמאית ושיתופית באמצעות קבוצות דיון ומטלות אישיות.
חדשנות הפרויקט מתבטאת בשילוב התקשוב בנושאים דידקטיים ובאפשרות ליצור קהילת לומדים מתוקשבת הכוללת סטודנטיות , מורות/גננות מאמנות, מדריכים פדגוגיים ומורי דידקטיקה.
 
חינוך מיוחד:
צוות הפיתוח : ד"ר אסתר פירסטטר ושלומי דליה.
 
התכנית לחינוך המיוחד מתבססת על סרטונים קצרים שחלקם מבוססים על תסריטים כתובים מראש וברובם על סרטונים אותנטיים. התכנית עוסקת בנושאים ייחודיים לחינוך המיוחד כגון: הוראה יחידנית , בניית תכניות לימודים אישיות וכיתתיות , לקראת בגרות – ל"ב 21 , עבודה עם הורים ועוד.
 
הגיל הרך
צוות הפיתוח : ד"ר גלי דה-מרקש , מסדה סטודני , ורד פרידמן , פני שמעוני.
התכנית לגיל הרך כוללת סרטונים המבוססים על תסריטים כתובים המציגים דילמות מקצועיות הנובעות ממורכבות תפקיד הגננת כמנהלת הגן , כגון : דילמות וקונפליקטים ביחסי גננת צוות ( סייעת, גננת משלימה , צוות צהרון) , יחסי גומלין בין הגננת להורים  ( אספת הורים , דיווח פרטני להורים , "הורות אחרת" , התערבות ועוד ) , ילדים בסיכון ועוד.
 
בכנס גולשים 7 במכון מופ"ת הציגו ד"ר אסתר פירסטטר ומסדה סטודני סיטואציות מצולמות ומתוקשבות ודנו בשאלה העקרונית  דידקטיקה והוראה מרחוק – הילכו שניהם יחדיו? 

  לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

  האם אפשר לקבל אישור להיכנס לאחד מקורסים מתוקשבים אלה? כדי ללמוד הלכה למעשה על מבנה והיקף קורס מתוקשב כזה

  פורסמה ב 31/07/2008 ע״י י.ר.
  מה דעתך?
yyya