סטנדרטים למורים מתחילים

מקור וקרדיט :
"מה מורים צריכים לדעת ולהיות מסוגלים לעשות –רפורמת הסטנדרטים בהוראה"
 מאת פרופ' נירה חטיבה ,הד החינוך , כרך ע"ז ,גיליון 6 ,ע' 14-19, שבט תשס"ג , פברואר 2003
 
הסטנדרטים של INTASC מבוססים על עקרונות אלה:
 1. תוכן התחום: המורה מבין את המושגים, את העקרונות ואת מבני היסוד של תחום התוכן ('מבנה הדעת' של מקצוע הלימוד) ומסוגל ליישם אותם ביצירת התנסויות לימודיות רלוונטיות לתלמידים ובעלות משמעות בעיניהם.
 2. דרכי למידה: המורה מבין את דרכי הלמידה של ילדים ומיישם הבנה זאת בהוראה המעודדת את התפתחותם השכלית, החברתית והרגשית שלהם.
 3. שונות בין תלמידים: המורה מבין את מהות ההבדלים בדרכי הלמידה של תלמידים שונים ומיישם הבנה זאת ע"י הפעלת שיטות למידה מתאימות לכל תלמיד.
 4. אסטרטגיות הוראה: המורה מסוגל להפעיל אסטרטגיות הוראה מגוונות, כדי לטפח אצל תלמידיו יכולות של רכישת ידע, חשיבה ביקורתית, פתרון בעיות, ומיומנויות לבצע משימות.
 5. סביבת למידה: המורה יוצר סביבת למידה הולמת במטרה לענות לצורכי תלמידיו כפרטים או כקבוצה, כדי לעודד מעורבות חברתית פעילה וכדי לעורר מוטיבציה ללמידה.
 6. תקשורת: המורה משתמש בדרכי תקשורת מגוונת ומנצל סוגי מדיה ואמצעי תקשורת שונים,כדי לעודד את תלמידיו לחקור, לשתף וליצור אינטראקציה עם עמיתים.                                                              -2-
 7. תכנון ההוראה: תכנית ההוראה מתבססת על הידע בתחום המקצוע הלימודי,על הכרת יכולותיהם של התלמידים, על הכרת הקהילה שבה חיים התלמידים, ועל יישום מטרות תוכנית הלימודים.
 8. הערכה: המורה משתמש בכלי הערכה פורמלית ובלתי פורמלית, בייחוד כדי לתמוך בהתפתחות התלמידים.
 1. בדיקה עצמית והתפתחות מקצועית: המורה בוחן את עבודתו באמצעות תהליך של רפלקציה. בייחוד נבדקות השפעות פעולותיו על תלמידיו, על הוריהם ועל עמיתיו המורים. בתוך כך משתלב המורה באופן ייזום במסגרות של התפתחות מקצועית.
 2. שיתוף פעולה, אתיקה וקשרים: המורה מקיים קשרים מקצועיים עם עמיתים בביה"ס ומחוצה לו, עם הורים ועם מוסדות מקצועיים שונים, כדי לטפח את התקדמות תלמידיו בלימודים, תוך הבטחת רווחתם.
      בוגרי המוסדות להכשרת מורים חייבים, בנוסף לקבלת תעודת הסמכה להוראה, לעמוד במבחנים ארציים,שבהם עליהם להוכיח את יכולתם ליישם את הסטנדרטים במצבי הוראה אותנטיים.
המבחן הארצי כולל מבחן בכתב וגם הגשת תלקיט (פורטפוליו), שבו מובא תיעוד של התנסויות המורה המתחיל בעבודה מעשית, בהוראה מונחית בביה"ס וכו'. התלקיט  משמש כלי בהערכת ביצועי ההוראה.
המבחנים הארציים מביאים לכך שהמוסדות להכשרת מורים יקיימו גוף משותף של ידע תיאורטי ומעשי המבוסס על הסטנדרטים הארציים, ויזניחו את הגישה ששלטה קודם לכן, "גישת הטכניקה של ההוראה". לפי גישה זאת ההוראה נחשבת ליישום מערכת של  רוטינות ונוסחאות התנהגות, שאינה מתייחסת ישירות לצורכי התלמידים.
הסטנדרטים הם בעת ובעונה אחת גם כלים לניתוח מצבי למידה ממשיים, וגם בסיס לבחינת היכולות המקצועיות של המתכשרים להוראה.
  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya