סטנדרטים בהוראה ובהכשרת מורים , נייר עמדה

מילות מפתח:

מקור: מכון מופ"ת, יוני 2004

נייר העמדה כולל סקירה על שלבי התפתחות של נושא הסטנדרטים במערכות חינוך בארץ ובעולם. מוצגות בו דעות בעד ונגד מקומם של הסטנדרטים בעולם החינוך. הנייר מתרכז בנושא הסטנדרטים בהוראה ובהכשרת מורים ומציג עמדה בנושא זה. בעמדתם של החוקרים המומחים שהשתתפו בכתיבתו יש התייחסות הן לתועלות והן לסיכונים שבהפעלת סטנדרטים בהוראה ובהכשרת מורים.

בראש הצוות עמד פרופסור משה זילברשטיין. פרופסור רות זוזובסקי הובילה את בניית המסמך.

תוכן העניינים

הקדמה                                                           

מבוא

רקע – תנועת הסטנדרטים של הישגי תלמידים

את מי משרתים הסטנדרטים

טענות בשבח הסטנדרטים

טענות בגנות הסטנדרטים

המעבר מסטנדרטים של תוכן וביצוע לתלמידים לסטנדרטים של תוכן וביצוע למורים

הביקורת על הסטנדרטים של הוראה ומורים

        ביקורת נגד רעיון הסטנדרטים

הביקורת על מבחני מורים מעוגני סטנדרטים

ההשלכות שיש לניסוח סטנדרטים של הוראה ולהערכת מורים המבוססת על סטנדרטים אלו

        גודל מאגר המועמדים להוראה ומאפייניו

תכנית הלימודים, תהליכי ההסמכה והתקצוב של מוסדות הכשרת המורים

תנועת הסטנדרטים בהקשר הישראלי

ההחלטה על תכנית הליבה ועל פיתוח הסטנדרטים – מבט היסטורי

        התייחסות מורי המורים לנושא הליבה והסטנדרטים

עמדה ביחס לסטנדרטים ולמבחני מורים

ביבליוגרפיה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

ביבליוגרפיה

yyya