סטודנטים מצוינים – הכשרה ייחודית – מורים מצוינים

 מקור וקרדיט :
רמה קלויר , "סטודנטים מצוינים – הכשרה ייחודית – מורים מצוינים", מעוף ומעשה 13 ( 2010 ) .
 כוונתו של מאמר זה היא לבחון האם וכיצד התוכניות הייחודיות שנבנו עבור הסטודנטים בתכנית להכשרת מצוינים להוראה בשלוש מכללות , אכן מכוונות להבכיר מורים מצוינים. סקירת הספרות מצביעה על קושי בהגדרה ממוקדת ומוסכמת של מאפייני המורה המצוין. קושי זה נובע מהתייחסויות מגוונות לנושא המציגות קשת כמעט אינסופית של מאפיינים ושל גישות , שבכל אחת מהן דמות המורה המצוין מוגדרת באופן שונה.  בהתבסס על כך , במחקר זה נבחנה ההשערה הבאה: גם אם התכניות להכשרת מצוינים מכוונות להבכרת מורים מצוינים , הרי ש :
א.      הקורסים והפעילויות המתבצעים בכל אחת מהמכללות במסגרת המל"י ( מסגרת הלימודים הייחודית ) יהיו שונים זה מזה.
ב.       הם יהיו מכוונים לטיפוח מאפיינים שונים של המורה המצוין.
דהיינו , גם אמצעי ההכשרה של הסטודנטים  ( אליהם מתייחס חלק א' של ההשערה) וגם יעדי ההכשרה ( אליהם מתייחס חלק ב' של ההשערה ) יהיו שונים אלה מאלה בשלוש התכניות שנבחנו במאמר הנוכחי.
השערה זו נבחנה באמצעות ראיונות שנערכו עם מרכזים של שלוש תכניות מצוינים בשלוש מכללות השונות זו מזו במידה רבה. בראיונות אלה תיארו המרכזים את תכניות המצוינים והסבירו את דרך הבחירה בכל אחד מהקורסים ומהפעילויות הכלולים במל"י .
 
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?