סטודנטים יגישו עבודות באמצעות טכנולוגית Wiki

סטודנטים שיילמדו בשנת הלימודים הקרובה באוניברסיטה הפתוחה, ייקחו חלק בניסוי במסגרתו יכתבו עבודות משותפות באמצעות טכנולוגיית Wiki במסגרת הניסוי, הסטודנטים יכינו עבודות משותפות והמנחים יבדקו וינקדו אותן באמצעות כליו הייחודיים של ה- Wiki, המאפשרים צפייה בשינויים שנעשו, ומתן ציון המשקלל את איכותו הכוללת של התוצר המשותף ואת תרומתו האישית של כל סטודנט לאורך ביצוע המטלה.
מטרת הניסוי היא בחינתה אפקטיביות של Wiki  כסביבת למידה שיתופית, תוך מתן חופש ליצירתיות של צוותי ההוראה ובחינה קפדנית של איכות המטלות.
טכנולוגית Wiki פותחה בשנים האחרונות והיא מאפשרת בנייה פשוטה, זולה ומהירה של אתרים באינטרנט בהם התוכן נכתב ונערך במשותף על ידי קהל המשתמשים, עם פיקוח וניהול מינימלי של גוף מרכזי. הטכנולוגיה זכתה לפרסום עצום בשל פרויקטים גלובליים כגון הויקיפדיה.
הניסוי יתבצע בכ-25 קורסים מתחומי דעת שונים, כשהפעילות הלימודית עוצבה לפי שיקול הדעת של מרכזי ההוראה ובייעוץ וליווי של הצוות הפדגוגי בשה"ם (המחלקה לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק). לסטודנטים מוצעות מטלות שיתופיות בדגמים שונים ומגוונים כגון: בניית מאגר מונחים, ניתוח מאמרים אקדמיים, עבודת חקר בקבוצות, בניית מפת ידע של הקורס, תרגילי הכנה למבחן הגמר, תרגיל בקריאה מודרכת ועוד.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya