סטודנטים חונכים שנבחרו בקפדנות ואומנו היטב בלמידה מבוססת בעיות: תפיסות סטודנטים והישגים לימודים

De Rijdt, Catherine; van der Rijt, Janine, Dochy, Filip , van der Vleuten, Cee Rigorously selected and well trained senior student tutors in problem based learning: student perceptions and study achievements, Instructional Science 40. 2 (Mar 2012): 397-411.

במחקר זה משווים החוקרים את ההשפעות של חונכות על ידי סטודנטים ועל ידי צוות ההוראה. ארבעה קורסים בתוכנית לתואר ראשון במשפטים, בכל אחת משתי השנים הראשונות של תוכנית הלימודים המבוססת על פתרון בעיות, נבדקו ההישגים ותפיסות של חונכי סטודנטים שלמדו חניכת סטודנטים וצוות ההוראה.

ההישגים נמדדו לפי התוצאות של מבחני סוף קורס סטנדרטיים. לאחר הבחינה בסוף קורס, נבדקו תפיסות הסטודנטים באמצעות שאלון מקוון ועל ידי ראיון מובנה למחצה, בקבוצות מיקוד.

מטרת קבוצות המיקוד הייתה לאפשר תובנות מעמיקות לגבי תפיסות הסטודנטים. לא נמצאו הבדלים משמעותיים בהישגים ותפיסות של החונכים .

תפיסות הסטודנטים על הצוות ועל הסטודנטים החונכים היו חיוביות באופן כללי. מהתוצאות עולה כי סטודנטים שנבחרו בקפידה, ואומנו היטב יכולים להיות יעילים כחונכים בשנת הלימודים הראשונה בתוכנית לימודים המבוססת על פתרון בעיות.

המאמר סוכם ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya