סטודנטים בני ובנות הדור הראשון במכללות כלומדים באקדמיה: סקירה

Ives, J., Castillo-Montoya, M. (2020). First-Generation college students as academic learners: A systematic review. Review of Educational Research, 90(2), 139–178

ספרות המחקר העוסקת בסטודנטים בני ובנות הדור הראשון במכללות מתמקדת במידה רבה באתגרים, במכשולים ובחסמים שהם עלולים לחוות עם כניסתם בשערי המוסדות להשכלה גבוהה. לעומת זאת, שאלת זהותם כלומדים, learners, לא בוררה די הצורך, ואין בידנו עדיין תשובה בהירה על השאלה כיצד תופסים אותם החוקרים ככאלה. סקירה שיטתית זו מבקשת לענות על צורך זה, למלא פער מחקרי זה. הסקירה בוחנת את האופן באמצעותו חוקרים לומדים וממשיגים את הסטודנטים בני הדור הראשון כלומדים.

נמצא כי ברוב ספרות המחקר שנבדקה, הסטודנטים נתפסו והומשגו כלומדים על סמך השפעת תרבויות המוצא שלהם על הישגיהם האקדמיים. שני דגשים אלה, על הישגים ועל תרבות מוצא, העמידו את הסטודנטים בני הדור הראשון אל מול דרכים "נורמטיביות" של למידה ובתוך כך עודדו גישה המקדמת את הטמעתם של הסטודנטים הללו במערכות ההשכלה הגבוהה.

גוף מצומצם יותר של מחקרים המשיג את הסטודנטים בני הדור הראשון כלומדים שחוויות חייהם, כאשר הן מקושרות לתוכן האקדמי, עשויות לתרום ללימודיהם, לצמיחתם האישית, להתפתחותם בקהילה ולא פחות מכך לקידום הדיסציפלינה עצמה.

המאמר הנוכחי מבקש להדגיש דווקא את הגישה השנייה, האלטרנטיבית, "גישת המיעוט" כדי להאיר את הקשר בין המתודולוגיות, תפיסות החוקרים וכלי המחקר שלהם לבין מסקנותיהם. בתוך כך מתנגדים הכותבים לגישת "ההטמעה" הדומיננטית במחקר, בה הם רואים לא רק גישה "לא הומנית" אלא גם גישה לא פרודוקטיבית, עבור מחקר ההשכלה הגבוהה ועבור הלומדים עצמם.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

הכשרת מורים הנענים למאפיינים תרבותיים בהוראתם

סינתזה של מחקר על הקשר בין רקע חברתי-כלכלי, אי-שוויון, אקלים בית ספר והישגים אקדמיים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya