סוד החינוך: מעשים ולא מילים

שיטות חינוכיות במבחן ההיסטוריה. הפער בין דוגמה אישית להטפה חינוכית ובין דיבור למעשה הוא אחד הכשלים העמוקים ביותר במערכת החינוך של החברה המערבית והמקור לאובדן הסמכות ההורית. לכל אורך ההיסטוריה האנושית הוכיחו מערכות חינוך דיקטטוריות וכפייתיות, המבוססות על הפחדה, כי הן מסוגלות לעצב בני אדם בזמן קצר יחסית, לשנותם ולדרבנם למאמץ-יתר ולהגעה להישגים מדידים מרשימים. השאלה הייתה תמיד, איזה מחיר גבו ההישגים הללו, וכמה זמן הם התמידו.

למאמר של שמואל שם טוב בכתב העת "אודיסאה"

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya