סוגיות בפיתוח קורסי "מוק": אתגרים והזדמנויות

ברק, מ', ותד, ע', שגב, מ' וחאיק, ח' (2014). סוגיות בפיתוח קורסי "מוק": אתגרים והזדמנויות. הוראה באקדמיה, 4, 39-36.

בשנים האחרונות עוסקים מוסדות אחדים להשכלה גבוהה בפיתוח של קורסים ללמידה מרחוק בסיוע פלטפורמות אינטרנטיות. המגמה כיום היא לפתח קורסי "מוק" המאפשרים השתתפות חופשית בקורסים אקדמיים ללא תשלום או דרישות קדם.

 המאמר הנוכחי מתאר את השלבים שהובילו לתכנון ולפיתוח של קורס מוק בטכניון בנושא ננו-טכנולוגיה וננו-חיישנים, הן באנגלית והן בערבית.

 בשלב הראשון נערכה סקירה של מאפייני הוראה ודרכי הערכה ב-34 קורסי מוק במדע והנדסה שפותחו על ידי אוניברסיטאות אחרות, ובשלב השני נבדקו עמדות של 22 סטודנטים באשר ללמידה באמצעות קורסי מוק. המאמר מתאר את תהליך פיתוח המוק שהתבסס על ממצאי שני השלבים הראשונים ומציג את האתגרים וההזדמנויות שבתהליך. פיתוח המוק נעשה בשיתוף פעולה בין צוות המעבדה להתקנים מבוססי ננו-חומרים לקבוצת מדע וטכנולוגיות למידה בטכניון.

קישור למאמר המלא: http://www.academicteaching.net/

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya