סגנונות למידה בסביבת הלמידה המקוונת: הגישות והמחקר לגבי שינוים אורכיים

מאת: Pavel Doulik

Doulik, Pavel; Skoda, Jiri; Simonova, Ivana. Learning Styles in the e-Learning Environment: The Approaches and Research on Longitudinal Changes. International Journal of Distance Education Technologies, Apr-Jun2017, Vol. 15 Issue 2, p45-61.

המאמר מתמקד בתחום של סגנונות למידה בלמידה מקוונת. המחקר בנוי משני חלקים עיקריים:

  1. מוצגת סקירה קצרה של גישות מסורתיות לסגנונות למידה ונקבע תפקידן בתהליך ההוראה; חלק זה מסתיים ברפלקציה של המצב הנוכחי, כאשר ההתייחסות לסגנונות הלמידה מתבצעת בהקשר של למידה מקוונת;
  2. מוצגות תוצאות המטא-אנליזה העוסקת בסגנונות למידה בסביבת הלמידה המקוונת תוך התמקדות בשתי תקופות (2007-2001, 2014-2008) ובכתבי עת ממאגרי נתונים נבחרים: פרוקווסט (ProQuest Central), אלסוויר (Elsevier Science Direct) ואריק (ERIC).

 

סה"כ נאספו 5,361 מאמרים אשר אורגנו בהתאם לשלושה קריטריונים:

  1. תקופת זמן,
  2. רלוונטיות מקורות המידע,
  3. מילות מפתח רלוונטיות.

 

הנתונים שנאספו עברו מבחן חי בריבוע (chi-squared test) לאי-תלות וניתוח השאריות המותאמות (adjusted residual) ברמת מובהקות של α=0.05. לא נמצאו שינויים מובהקים מבחינה סטטיסטית במדגם המחקר, אולם אותרו שינויי כיוון מסוימים בתחום זה. לבסוף, נידונו התוצאות וסופקו המסקנות הקשורות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

ההשפעה של אסטרטגיות הוראה וסגנון קוגניטיבי של תלמידים על סביבת הדיון המקוון

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya