סגירת בית הספר בחגים – החגים של מי?

מאת: Ted Purinton

Ted Purinton and Vicki Gunther. Closing school for the holidays — whose holidays?, Kappan December 2011/January 2012.

ההחלטה כיצד בתי הספר צריכים לטפל בחגים היא דרך פשוטה אך חזקה להפגין את הערכים שעליהם ארצות הברית זו נוסדה.
לוח השנה של בית הספר הופך למאבק פוליטי/דתי. מועצות בית הספר מתמודדות עם מערך מורכב של החלטות לגבי האופן שבו יש לאזן את החגים הדתיים כדי לתרום לזהות האישית והמשפחתית. כל החגים הדתיים שמחוז בית הספר יכול להכיר בהם מתווספים לחלק ניכר משנת הלימודים.

המחנכים, חברי מועצות בית הספר, משלמי המסים, הורים ותלמידים מתכננים את לוח השנה של שנת הלימודים במונחים של תהליך ושל תוצר, צריכים לשקף כיצד אנחנו רוצים להתאים את אמונות השונות בקהילות שלנו.
בארצות הברית ניתן לראות שינוי בנוף הדמוגרפי בקהילות או באזורים שזוהו מבחינה היסטורית לפי השייכות הדתית של תושביהם. קהילות שבעבר מנו רובן קתולים ופרוטסטנטים, כיום מונות משפחות מוסלמיות רבות, הקהילות היהודיות משתנות, וגם גדל מספרן של המשפחות ממזרח אסיה החיות בקהילות בפרברים. אי לכך, המחברים מציעים מספר עקרונות לבניית לוח שנה של בית ספר שיתחשב באמונות הדתיות בקהילה.

עקרונות לבניית לוח השנה של בית הספר
העיקרון היסודי ביותר בקביעת החגים המתאימים בלוח השנה של בית הספר הוא לשמור על היושרה הלימודית.
כאשר על בית הספר להתמודד עם בקשות רבות מדי לקבלת אישור ליציאה לחופשת חג מצד אנשים המגיעים מדתות שונות, אזי יתרחשו העדרויות גם בימי הלימודים. על כן, ימים שבהם מספר ניכר של תלמידים ייעדר מסיבות דתיות יהיו ימי השערה ולא ימי לימודים רגילים.

לבסס מקצועיות לימודית. מורים מבדלים את ההוראה שלהם כדי לענות על צורכי התלמידים וכך קובעים כיצד לבנות משימות ולהציג פעילויות מיוחדות לכיתה לגבי החגים הדתיים. מנהלי בית הספר והמחוז יכולים לפעול כדי לבסס יחסים מקצועיים טובים יותר בכך שיאפשרו למורים להחליט באילו ימים ברצונם לצאת לחופשה במהלך שנת הלימודים כדי לחגוג את החגים הדתיים שלהם.
ניתן גם לנהל משא ומתן עם ארגון המורים כדי לספק ימי חופשת חג (discretionary days) עבור מורים המעוניינים לחגוג את החגים הדתיים שלהם, כל עוד המורים יעמדו בהסדרים שלהם וימשיכו את עבודתם עם התלמידים.

להתאים לתחושות הקהילה. מחוזות בתי ספר צריכים להיות רגישים למתרחש במחוזות אחרים. ייתכן שהילדים של המורים לומדים בקהילות אחרות; אחים עשויים להירשם לבתי ספר במחוזות שונים. ולכן המחנכים וחברי מועצות בית הספר צריכים להיות מעשיים ורגישים לקהילה.

לא לחרוג ממסגרת התקציב ולבסס החלטות על נתונים. בעוד סגירת בתי הספר בחגים והוספת ימי לימודים במקומם בסוף השנה לא צורך משאבים כספיים ניכרים, פתיחת בתי הספר במהלך החגים תוך היעזרות במורים מחליפים עשויה לדרוש משאבים כספיים ניכרים. על כן, מחוזות יכולים להשתמש במערכות תקשורת כדי להבין טוב יותר את הסוגיות של בעלי העניין שיתמכו בהחלטות של המחוז.
בנוסף, המחברים ממליצים למחוזות בתי ספר להעניק מספר ימים אישיים למורים כדי שיוכלו להשתמש בהם לכל מטרה, כולל חגים דתיים.

לחיות לפי ערכים מכילים. אם ארה"ב היא עדיין המדינה שמקדמת בברכה את כולם ומבטיחה חופש, שאלת שאלות לגבי האופן שבו בתי הספר מטפלים בחגים היא דרך פשוטה להפגין את הערכים שעליהם המדינה נוסדה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya