סביבת מולטימדיה קוגניטיבית וחשיבותה: מודל קונספטואלי עבור פיתוח ולמידה אפקטיבית

מאת: H Phan.

Phan, H. (2011). A cognitive multimedia environment and its importance: A conceptual model for effective learning and development. International Journal on ELearning, 10(2), 199.

 למאמר זה יש שתי מטרות:

(1) לבחון את התיאוריה הקוגניטיבית של למידה מבוססת מולטימדיה (Mayer, 2001, 2002) ואת הרלוונטיות שלה לייצוגי מולטימדיה,
ו-(2) לדון באסטרטגיות של ויזואליזציה (כגון: ייצוגים ויזואליים דינמיים וסטטיים) בקשר שלהן ללמידה מבוססת מולטימדיה, ואת החשיבות ויכולת היישום של למידה המבוססת על מולטימדיה לשיפור בלמידה אפקטיבית.

המחבר מספק מסגרת קונספטואלית המדגישה את השילוב של תיאוריית העומס הקוגניטיבי ושל תיאוריית הלמידה המבוססת על מולטימדיה בלמידה מקוונת.

המחבר דן, לדוגמא, בשימוש בייצוגים גראפיים פעילים בסביבת המולטימדיה, כגון אווטארים (animated pedagogical agents (APAs) המסייעים לבסס סביבת למידה חברתית המובילה ללמידה ולקידום של חשיבה ביקורתית.

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?