סביבת אימון ממוחשבת לפרחי הוראה באינטרנט – שיקולי תכנון ויעדים אופרטיביים

מקור:
EXPLORING THE EFFICACY OF THE
COOK SCHOOL DISTRICT SIMULATION
Western Oregon University
 
Journal of Teacher Education, Vol. 57, No. 5, November/December 2006
 
 
המאמר מתאר מערכת ממוחשבת באינטרנט שנועדה ליצור סביבת אימון של סימולציה ממוחשבת לפרחי הוראה בארה"ב.המערכת הממוחשבת נועדה לאפשר לפרחי הוראה לבחון את הקשר בין פעולות הוראה שלהם ובין הלומדים המתוקשבים הממלאים את תפקיד תלמידי בית הספר. סביבת הסימולציה הממוחשבת נועדה ליישם תהליך מתודולוגי להכשרת מורים הידוע בשם teacher work sample methodology ((TWSM ההתמודדות במהלך תהליך האימון מבוסס TWSM כוללת חשיפה בפני אירועי הוראה דומים לאלו המתחוללים בכיתה ובוביה"ס, תכנון השיעור והעברתו וגם הערכה נלוות. במאמר מתוארים באופן מפורט שיקולי התכנון של המערכת הממוחשבת להתנסויות ממוחשבות בהוראה והפרמטרים המייצגים אותם במנגנון הממוחשב. המאמר מנסה לבחון האם המערכת הממוחשבת להתנסות בהוראה באינטרנט (הידועה בשם Cook School District) אכן ממלאת את הציפיות ליישום מתודולוגיית ההכשרה באמצעות חשיפה דינאמית למבחר ההתנסויות המייצגות בהוראה וחקר מקרים הנדרש לשם כך להמחשה בפני הסטודנט להוראה (גישתTWSM  ). המערכת הממוחשבת נבנתה על פי התפיסה העקרונית של Pedagogy of evidence-based teacher education., כלומר תכנון ושיקולי דעת פדגוגיים על סמך מבחר אירועי למידה הלקוחים מחיי הכיתה ומחיי ביה"ס.
 
ראו גם:
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya