סביבות למידה מתוקשבות מותאמות אישית, מדיה חברתית ולמידה עצמית מכוונת: נוסחה נייטרלית לקישור בין למידה פורמלית לבלתי פורמלית

Dabbagh, Nada, Kitsantas, Anastasia. " Personal Learning Environments, social media, and self-regulated learning: A natural formula for connecting formal and informal learning", Internet & Higher Education; Jan2012, Vol. 15 Issue 1, p3-8, 6p.


סביבת למידה מתוקשבת מותאמת אישית, או בראשי תיבות PLE, היא גישה פדגוגית מבטיחה עבור שילוב של למידה פורמלית ולבלתי פורמלית תוך שימוש במדיה חברתית ותמיכה בלמידה עצמית מכוונת של התלמיד בהקשרים של השכלה גבוהה.

מטרתו של מאמר זה היא :

(א) לסקור את המחקר שתומך בטענה זו,
(ב) להמשיג את הקשר בין סביבת למידה מתוקשבת מותאמת אישית, מדיה חברתית ולמידה עצמית מכוונת,
ו-(ג) לספק מסגרת פדגוגית תלת-שלבית עבור שימוש במדיה חברתית כדי ליצור סביבות למידה מתוקשבות מותאמות אישית התומכות בלמידה עצמית מכוונת של התלמיד.

המאמר מספק השלכות למחקר עתידי בתחום זה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya