סביבות למידה מתוקשבות ולמידה עצמית מכוונת – תכונות נדרשות

יש כיום מודעות גדולה יותר באירופה לפיתוח סביבות למידה מתוקשבות המאפשרות דרגות חופש גבוהות יותר ללמידה עצמית של תלמידים או סטודנטים. המאמר מתאר בקצרה שורה של אפיונים ותכונות נדרשות מסביבות למידה מתוקשבות שבהן אנו רוצים לקיים ולטפח למידה עצמית מכוונת וליצור תנאים של למידה עצמית מתוקשבת. בנוסף מתאר המאמר בקצרה כלי הערכה בשם PRET  שפותח באירופה לצורך אבחון הפוטנציאל של למידה עצמית מכוונת בסביבות למידה מתוקשבות.
מדובר על אוסף שאלונים שנועדו לסייע למורים ולפרחי הוראה לבדוק מה הפוטנציאל של למידה עצמית מכוונת באותה סביבה מתוקשבת שבחרו. שאלוני ה-PRET  פותחו במקור בביה"ס לחינוך באוניברסיטת גנואה באיטליה על ידי היחידה להכשרת מורים לחינוך העל יסודי שם.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya