סביבות למידה מסוג PLE – הדור השני של סביבות למידה מתוקשבות

סביבות למידה מסוג PLE מייצגות כיום קו מחשבה שונה לגבי תהליכי למידה בסביבה ממוחשבת. עפ"י תפיסת ה-PLE אשר פותחה במקור ע"י Will Richardson ועמיתיו, מערכות הלמידה הממוחשבות הקיימות באינטרנט משקפות דור מיושן של הוראה ולמידה, הן מסורבלות וכבדות ואינן מעודדות יצירתיות והתלהבות אצל התלמידים. הרעיונות החדשים הנרקמים כיום לגבי סביבות למידה ממוחשבות מסוג PLE מצדדים יותר מכל בתוכן שיתופי בסביבת הלמידה הממוחשבת אותו מעדכנים הן הלומדים והן המורה/מרצה. מדובר על פעילות דינאמית יותר של הלומדים היכולים להתבטא בחופשיות בסביבת הלמידה המשולבת. תפיסת ה-PLE מנסה ליצור מימשק לסביבה לימודית דיגיטאלית הממזגת בצורה מעניינת תחומי עניין אישיים ותחומי ידע מקצועיים (לרבות תהליכי למידה פורמאליים עם תהליכי למידה לא פורמאליים).

Personal Learning Environments )-  PLE)

ה-PLE הוא בעצם פורטפוליו דיגיטאלי המאפשר ללומד לצבור מידע ותכנים ולנהל בעצמו את מאגר התכנים שלו בתוך הסביבה הלימודית הממוחשבת הכוללת. הלומד יכול גם לנהל את מאגר התכנים שלו באופן שיתופי עם לומדים אחרים.

ה-PLE צריך לאפשר ללומד את האפיונים הייחודים שלו בבחירת תכני הלמידה והידע ולשקף תחומי עניין ברורים. כמובן, שמערכת ה-PLE היא לא רק סביבת מידע ותכנים אלא גם סביבה חברתית המחברת ומקשרת בצורה חופשית ודינאמית בין חברי קהילת הלומדים באינטרנט השותפים ללמידה ארוכת טווח (כגון מסלול לימודים שלם בניגוד לקורס מתוקשב בודד).

היתרונות של ה-PLE

זהות – ללומדים בסביבת PLE יש זהות ברורה יותר כתוצאה מביטוי עצמי רב יותר ונוכחות ברורה בקהילת הלומדים. הם יכולים לבטא את זהותם בצורה ברורה ומזוהה יותר וליצור למידה מקושרת בין החלק הפורמאלי והחלק הלא פורמאלי.

התמדה – במערכות הלמידה המתוקשבות הקיימות לא נוצרת התמדה של הלומדים, אך במערכות למידה מסוג PLE יש סיכוי רב יותר לטפח התמדה של הלומדים. עצם התהליך של מתן כלי ביטוי דיגיטאליים ללומדים (כגון בלוגים) יש בה כדי לעודד התמדה של הלומדים לאורך זמן. בתפיסת ה-PLE לא הלומדים מגיעים אל הקורס המתוקשב אלא הקורס המתוקשב מגיע ומתמזג בסביבה הלימודית האישית של הלומדים. התוצאה היא שהלומדים יכולים להמשיך בפעילותם החינוכית והחברתית גם בסיום הקורס המתוקשב הספציפי.

נוחות שימוש וידידותיות - סביבות למידה מסוג PLE ניתנות בקלות רבה להתאמה אישית (personalized) של הלומד ובכך מאפשרות להוראה לזרום טוב יותר למרחב הלמידה האחר של הלומד. מערכת PLE ניתנת להתאמה עצמית הן ע"י המורים והן ע"י הלומדים, כלומר, היא אינה מוגבלת לאופי האחיד של סט הכלים הממוחשבים המוצעים כיום ע"י יצרני סביבות הלמידה הממוחשבות המסחריות. הגמישות בהתאמה עצמית עשויה להתאפשר גם בזכות השילוב של תוכנות הקוד- הפתוח. בהקשר זה יצוין כי סביבת בלוגים היא חלק אינטגראלי של סביבת ה-PLE והיא ניתנת להתאמה שונה ודינאמית בתוך הקורס המתוקשב.

בעלות ואחריות – הרעיון של סביבת ה-PLE הוא שהסביבה הלימודית והקשריה נשלטים ע"י הלומד ולא על ידי המוסד החינוכי. מעורבות זו יש בה כדי להעמיק את המשמעות מבחינת הלומד כי הוא חש בעלות רבה יותר על מאגר התכנים וארגונו. במידה רבה תורמים לחיזוק תחושת הבעלות והאחריות של הלומדים כל אותם כלים חדשניים המייצגים את ענף התוכנות החברתיות (Social Software Applications ) המאפשרים ללומדים נוכחות חברתית דינאמית.

לסיכום, הרעיונות של סביבה לימודית ממוחשבת מסוג PLE מייצגים חשיבה מתקדמת של הדור השני של מערכות למידה ממוחשבות, דור של יישומי מחשב דינאמיים יותר ברוח ה-WEB 2.

מקורות המידע

Informal vs Formal Learning

PLE’s versus LMS: Are PLEs ready for Prime time?

The Inevitable Personal Learning Environment Post

The personal learning environments blog

What constitutes personal learning environments?

Personal Learning Environments (PLE) פרופסור סטיפן אפל כותב על  

Student Motivation and Blogging Portfolios

Personal Learning Environments

Elgg -- A Personal Learning Landscape

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya