סביבות למידה חדשניות המתפתחות באוניברסיטאות ובמכללות בארה"ב לצורך למידה תוך כדי התנסות

מקור:

"New Learning Environments for the 21st Century :Exploring the Edge ,Fresh approaches to enhancing learning through technology help students bridge the gap between knowledge and knowing. CHANGE,Volume 38, Number 5.

 

מצגת NT, המחבר - ראו קובץ מצורף מימין.

 

במהלך המאה העשרים הגישה העיקרית ללמידה הייתה באמצעות צבירת ידע ורכישת מיומנויות קוגניטיביות מסוימות אשר מאוחר יותר היו מיושמות בתנאים מתאימים ונדרשים. גישה זו לחינוך פעלה היטב כל המציאות הייתה יציבה יחסית והעתיד של הלומד הובטח על ידי עבודה יציבה בה הוא יכול היה להמשיך ולהתמחות בפועל. אבל המציאות השתנתה ונעשתה דינאמית ותר כיום והלמידה המתמדת לכל אורך החיים גורמת לשינוי בהעברת הלמידה.

במציאות הנוכחית כאשר מקצועות משתנים במהירות והידע מתחדש כל הזמן אי אפשר להסתפק בשיטת הקניית הלמידה המסורתית. יש צורך באסטרטגיות אחרות לחלוטין להכשרה חינוכית וללמידה המאפשרות ללומדים להתנסות במקביל בזרימת הפעילויות וצבירת הידע המקצועי תוך כדי התנסות מעשית. מחבר המאמר הנודע, פרופ' John Seely Brown לשעבר המדען הראשי של חברת Xerox ומנהל המו"פ של מרכז החקר הידוע שלה (Palo Alto Research Center (PARC מתאר במאמר מרתק את שיטות ההוראה החדישות הנדרשות כיום להוראה במכללות ובאוניברסיטאות. המאמר, המבוסס על מצגת שהוצגה בכמה כנסי חינוך השנה, מתאר כמה וכמה מודלים מוכחים להוראה מקצועית חדשנית באוניברסיטאות האמריקאיות המובילות. בין השיטות המתוארות במאמר, חשוב לציין במיוחד את מודל TEAL המיושם באוניברסיטת MIT בארה"ב מודל ה-TEAL מקנה לסטודנטים הלומדים חשמל ומגנטיות את עקרונות הנושא באמצעות מרכז התנסות (אולפן התנסות) בו מתנסים הלומדים בפועל במקום להיחשף להרצאות תיאורטיות. מודל הלמידה של TEAL לא היה סוגה בשושנים בתחילת דרכו שכן גם למידה התנסותית מחייבת פיתוח דרכי הוראה מתאימים ותומכים. במרוצת הזמן פותחו שיטות הוראה מותאמות ללמידה התנסותית אשר הפכו את מודל TEAL לאחד הרלבנטיים ללמידה פעילה בתחומי המדעים והטכנולוגיה באוניברסיטאות המובילות בארה"ב.

ההתפתחות הדיגיטאלית המהירה כיום בחברה ובמקומות עבודה מצדיקה לדעת מחבר המאמר גישות חדשניות להקניית הידע, ביניהן למידה התנסותית באמצעות משחקי מחשב ומשחקי וידאו. התנסות במצבים משתנים מהירים יש בה כדי לתרום רבות לתהליך קבלת ההחלטות המקצועי של הלומדים וליכולת בחירת החלופות המתאימה. יש לאמץ את עקרונות הפעולה והמצבים המשתנים של משחקי ה –QUEST הנודעים גם בהכשרה ההתנסותית בחינוך הגבוה. סביבת למידה מבוססת מצבים משתנים יש בה כדי לחייב את הלומדים לבחור ולגבש את מודל הפעולה המתאים ולאמץ אותו במצבים המשתנים. הסביבה הממוחשבת המובאת כדוגמא במאמר היא סביבת משחק התפקידים Modern Prometheus שפותחה והונהגה על ידי פרופסור Douglas Thomas בבי"ס לתקשורת ע"ש אננברג ב-USC. כל הקורס העוסק באתיקה ותרבות מבוסס על מצבים הנגזרים ולקוחים מהרומן פרנקנשטיין של מרי שלי. נוצר כאן בעצם משחק תפקידים דינאמי המחייב קבלת החלטות על סמל עקרונות של שיפוט מוסרי. הסטודנטים גם משתתפים במשחק תפקידים במהלך ההתנסות במשחק ההדמיה המומחז. תוך כדי המשחק צוברים הסטודנטים ידע רב בתחומי האתיקה ולומדים את גבולות המבחן והיישום שלה.

 

מקורות מידע

" Transferring knowledge and experience in innovative educational transformation"

PROJECT  TEAL

 

TEAL- Technology Enabled Active Learning
http://swiss.csail.mit.edu/projects/icampus/projects/teal.html

http://web.mit.edu/edtech/casestudies/teal.html

סביבת משחק התפקידים Modern  Prometheus

http://www.californiaconnected.org/tv/archives/452

 

Dori, Y. J. & Belcher, J. (2004). "How Does Technology-Enabled Active Learning Affect Undergraduate Students' Understanding of Electromagnetism Concepts?" The Journal of Learning Science.

Liyoshi, T. (2005) "Opportunity is Knocking: Will Education Open the Door?" Carnegie Perspectives at

http://www.carnegiefoundation.org/perspectives/sub.asp?key=245&subkey=115

 

Shaffer, D.W. (2005). "Epistemic Games." Innovate, 1(6).

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya