נתיבות מקצועיות של מורים מנהיגים בארה"ב: הוספה ומציאת נתיב לתפקידים מקצועיים חדשים

Jonathan Eckert, Jasmine Ulmer, Edit Khachatryan & Patrick Ledesma. Career pathways of teacher leaders in the United States: adding and path-finding new professional roles, Professional Development in Education, Volume 42, Issue 5 , Nov2016, p. 687-709.

מחקר זה בוחן כיצד השתתפות במלגת מדיניות של משרד החינוך האמריקני (US Department of Education Teaching Ambassador Fellowship) השפיעה על הנתיבות המקצועיות של מורים מנהיגים.

מדגם זה של מורים מנהיגים משמש כהמחשה להתפתחותה של מנהיגות מורים מעבר לכיתה ומציג אתגרים והזדמנויות. בייחוד, 64% מהמשתתפים דיווחו על שינוי תפקידם בעבודה לאחר המלגה.

אף על פי שמשתתפים רבים עזבו את הכיתה, רובם נותרו במקצוע ההוראה על ידי הוספה ומציאת נתיב לתפקידי מנהיגות מורים חדשים. המחברים מציעים שלמגמות אלה השתמעויות משמעותיות ביחס למבנה של תפקידים תעסוקתיים עבור מורים מנהיגים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

להוביל למידה: תפקידם של מנהיגים בית-ספריים בתמיכה בהתפתחות מקצועית מתמשכת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya