נשירת מורים ברחבי העולם – סקירת מידע

סקירת המידע הוגשה לד"ר שרה זילברשטרום, מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה, משרד החינוך

נשירת מורים ממערכת החינוך הינה אחת מהתופעות המטרידות ביותר במדינות מפותחות בשנים האחרונות. אף כי תהליך נשירת מורים הינו טבעי ורצוי לנושרים, למערכת החינוך ולחברה בכללותה, לתופעה זו השלכות על מקצוע ההוראה, על איכות המורים, על אי השיוויון בחינוך ועל ההוצאה הציבורית בכלל. העלויות הגבוהות שתופעה זו יוצרת נובעות, בין היתר, מעלויות גבוהות של הכשרות מורים ומאיבוד זמן הוראה כתוצאה מהעיכוב באיוש משרות של מורים שנשרו.

שיעורים גבוהים של נשירת מורים יוצרים מכשול להתפתחות תלמידים ולאספקת שירותי חינוך באיכות גבוהה, ועלולים להוביל להעסקת מורים בלתי-מנוסים או לא מתאימים. הם יוצרים חוסר יציבות בבתי הספר ומשפיעים באופן דרמטי על היכולת לתכנן ולנהל את מערכת החינוך. כפי שדו"ח מקינזי, שבחן את הגורמים להצלחת מערכות חינוך בעולם העלה, עזיבתם של מורים דינמיים, שיוזמים יותר ושמובילים לשינוי היא בעלת כוח השפעה על איכות המערכת ועל הצלחתה.

השאלה אם נשירת מורים, בהיקף כלשהו, היא תופעה חיובית אם לאו, צריכה להתברר באמצעות בחינה מדוקדקת של אוכלוסיית המורים שעוזבת וזו שנשארת, ושל הגורמים העומדים ברקע הנשירה. ניתוח מדיניות בנושא זה מצביע על כך, שעניין השכר ותנאי ההעסקה של מורים הם רק חלק מסוים במענה לתופעה זו. בתוך כך, מורים מייחסים משקל רב לאיכות יחסיהם עם תלמידיהם ועם הקולגות שלהם, להיותם נתמכים ע"י מנהיגי בתי ספר, לתנאי עבודה וסביבת העבודה שלהם, ולאפשרויות לפיתוח מקצועי. התייחסות לכלל גורמים אלה תאפשר התמודדות ראויה יותר עם התופעה של נשירת מורים.

לסקירה המלאה באתר מרכז המידע הבין-מכללתי

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya