נשירה מהוראה בישראל: מניעים, גורמי סיכון והתמודדות מנקודת מבטו של המורה ומנקודת מבטה של המערכת החינוכית

 ארביב-אלישיב, ר' וצימרמן, ו' (2012). נשירה מהוראה בישראל: מניעים, גורמי סיכון והתמודדות מנקודת מבטו של המורה ומנקודת מבטה של המערכת החינוכית. שבילי מחקר, 18, 62-52.

המחקר הנוכחי מבקש לפרוס תמונה של תופעת הנשירה בקרב מורים בישראל בשלבי החינוך השונים ולהתייחס לפרספקטיבה של המורה (רמת הפרט) ולפרספקטיבה של המערכת החינוכית (רמה מערכתית). מחקרים קודמים התמקדו בעיקר בהיבט הראשון.
מטרת המחקר הראשונה היא להתחקות אחר הגורמים המניעים מורים לנשור ממקצוע ההוראה. סוגיה זו תיבדק בשלבים שונים בקריירה המקצועית של המורים (בחמש השנים הראשונות ולאחר עשר שנים). מטרת מחקר זו מאפשרת למפות את תופעת הנשירה בקרב מורים תוך התייחסות למאפייניהם האישיים ולמאפייני המוסדות החינוכיים שהם עובדים בהם, ובכך לאפיין את המורה הנמצא בסיכון לנשירה.

מטרת המחקר תיבדק בשילוב של מתודה כמותית ואיכותנית. הנתונים הכמותיים יתבססו על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (מעקב אחר קריירה של מורים בשנים שונות) ומשרד החינוך (מעקב אחר מורים בתכנית "אופק חדש"). בשני המקרים, אלה הם מדגמים מייצגים של כוחות ההוראה בישראל. הנתונים האיכותניים יתבססו על ראיונות חצי מובנים בקרב מורים שעזבו את מקצוע ההוראה בשלבי הקריירה השונים.

מטרת המחקר השנייה היא לבחון את מדיניות מערכת החינוך בכל הנוגע לסוגיה של נשירת מורים ממקצוע ההוראה ואת אופי התמודדותה עם תופעה זו. סוגיה זו תיבדק בארבע רמות: רמה מערכתית (משרד החינוך); רמת המחוז (פיקוח); רמה מוניציפלית (אגפי חינוך ברשויות המקומיות); ורמה מוסדית (בתי הספר). מטרת מחקר זו תאפשר לעמוד על אופן היישום בפועל של מדיניות משרד החינוך ביחס לקליטת מורים ולשימורם במערכת וביחס לעזיבת מורים את המקצוע, כמו גם לאתר כלים עבור מנהלים במוסדות חינוכיים, שעשויים לסייע להם במניעת נשירה מהמקצוע.

גם מטרת המחקר השנייה תיבדק באמצעות כלים כמותיים ואיכותניים. החלק הכמותי ייערך באמצעות העברת שאלונים למנהלים בבתי הספר. החלק האיכותני יכלול איסוף מסמכים הנוגעים למדיניות המוצהרת של משרד החינוך בנוגע לנשירה של מורים וראיונות חצי מובנים עם בעלי תפקידים רלוונטיים במערכת החינוך.

עד כה נאספו נתונים בקרב מורים שנשרו מהוראה הן באמצעות סקר טלפוני והן באמצעות ראיונות. השנה הקרובה תיוחד לאיסוף נתונים ולניתוח הממצאים. ממצאי המחקר יתרמו לקורפוס המחקרי ולקובעי המדיניות ברשויות המוסמכות, ובכך יסייעו בהתמודדות עם תופעת הנשירה מהוראה בישראל.

לגליון המלא של שבילי מחקר, 18

מה דעתך?

    שלום רב!קראתי קצת מהמאמר על הנשירה מההוראהזה נדמה כאילו מנסים לחפש יותר מדי מהי הסיבה לנשירת מורים חדשים מההוראהאך צר לי לומר שהסיבה ממש נוצצת מול העינייםלהיות מורה זה קשה (!) יש לחצים כבדים מצד: המנהל, המפקח, ההורים, התלמידיםצריך לעבוד קשה מאוד באופן כללי ובנוסף העבודה נכנסת לתוך הפרטיות של החיים, ממש עד השעות הקטנות של הלילה. טלפונים של הורים, הכנת מערכי שיעור, בדיקת עבודות ומבחנים, הגשת ציונים ותעודות, ועוד ועוד…ובתמורה למה????האחראית על הסטאז' במכללה בה אני לומדת אמרה שבתור מורה מתחילה, אם אמצא עבודה במשרה מלאה, באופק חדש, אקבל……………… !!! 5300 ש"ח בחודש !!!!וואוו! ממש שווה את כל הכאב ראש הנ"ל.נראה לי שלא צריך לעשות מחקר למה מורים נושרים, זה די ברור למהכל מורה צעיר שנשאר לו עוד קצת כוח ללימודים יעשה הסבה מקצועיתכי להיות מורה בישראל זה פשוט לא משתלם.

    פורסמה ב 09/05/2013 ע״י מרים
    מה דעתך?