נשים חוקרות בחינוך


המיקוד במחקר זה הוא בנשים חוקרות, בשל ריכוזן הגבוה במכללות לחינוך, ומתוך זווית הראייה המגדרית, הרואה בנשים כוח משמעותי בשוק העבודה בכלל ובאקדמיה בפרט זהו מחקר איכותני מן הסוג של מחקר נרטיבי ממוקד, הבוחן עשרים ואחד סיפורי חיים מקצועיים ממוקדים של המשתתפות במחקר העוסקות כולן בהכשרת מורים ומלמדות במכללות לחינוך. בהיותו כזה, בוחן המחקר הנרטיבי את סיפור חייהן המקצועי של המרואיינות , בהקשר ממוקד של היותן מרצות- חוקרות במכללות יהודיות, חילוניות, לחינוך.

הנרטיבים המקצועיים מחקריים של המרואיינות הוצגו במחקר זה באמצעות שלוש תימות מרכזיות: -

א. תפיסת הפרקטיקה במחקר מהבחינות הבאות: המניעים למחקר, התפתחותן כחוקרות, מחקר מכונן בהתפתחות המקצועית שלהן וקשיים במחקר

ב. תפיסת זהות, או 'האני' שלהן כאנשי אקדמיה חוקרים וכנשים חוקרות

ג. תפיסת מחקר באופן כללי ובהכשרת מורים באופן ספציפי

למידע נוסף על הספר


חנה עזר . נשים חוקרות בחינוך
"כמו ציור של פיקסו: אישה מתבוננת במראה" ,  הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 2012 .

מי הן הנשים החוקרות במכללות להכשרת מורים? מה הם מאפייני הזהות שלהן: מרצות? חוקרות? או אולי מכשירות מורים? באילו תהליכים מקצועיים-אקדמיים הן התנסו? כיצד הן מגדירות את עצמן? וכיצד הן מגדירות את המושג מחקר? הספר מציג מחקר שמספק תשובות לשאלות אלה.

המחקר שם את הנשים החוקרות תחת העדשה המחקרית, על רקע ריכוזן הגבוה של נשים בתפקידי הוראה ומחקר ועל רקע תהליכי האקדמיזציה המואצים שעוברות המכללות לחינוך. תפיסת הזהות של הנשים-החוקרות נבחנת בספר באמצעות ריאיון נרטיבי ממוקד, אשר זימן את סיפור חייהן המקצועי של עשרים ואחת מרצות-חוקרות במכללות לחינוך. הקשר פעולתן של הנשים החוקרות במכללות לחינוך, המוגדרות באקדמיה כמכללות הוראה ולא כמוסדות מחקר, מוסבר בספר על רקע התיאוריה הביקורתית, הקוראת לשחרור מעמדת נחיתות ולמיצוי הביטוי המקצועי, והמסייעת לפרש את זהותן כנשים בעלות "מספר כוכבים" וכבעלות זהות מורכבת באקדמיה ובהכשרת מורים.

חשיפה של תפיסת הזהות המחקרית של המרצות-חוקרות יכולה לסייע במיצובן במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ולתרום לגוף הידע הבוחן נשים במקומות העבודה בכלל ובהשכלה הגבוהה בפרט. קהל היעד של ספר זה הם חוקרים, גברים ונשים כאחד, המתעניינים בנושא התפתחות הזהות המקצועית של נשים באקדמיה בהקשר הישראלי וביטויה בנרטיב האישי.

פרופ' חנה עזר היא סגן נשיא למחקר ולפיתוח במכללת לוינסקי לחינוך, וראש רשות המחקר במכללה.

להוצאה לאור

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya