נרטיב, זהות וזהות מקצועית

סיפורים מקצועיים של מורים מאפשרים לנו ללמוד לא רק על רכיבי הזהות המקצועית,  אלא כיצד אלה מכוננים את הזהות הזו. שני מנגנונים - ההשוואה ובחינת השייכות - מחוללים קונפליקטים, מתחים, עימותים, הכרעות והעדפות בין אידיאולוגיות שונות ; בין מחויבויות סותרות שיש למורה בהוראת תכנים שונים; בין מאוויים שונים בהגשמת דרכו; בין המציאות שהוא חווה עם תלמידיו לבין פנטזיות שהוא נושא עימו; בין תפיסתו האישית את עצמו, את תרבותו ואת הפרקטיקות המקצועיות השונות. התלבטויות אלה משמשות כזירת ההבניה של זהותו. הדוגמאות שהוצגו מלמדות על מתחים ועל קונפליקטים בתחומים שונים, ויתרה מכך, על דרכה של הבניית הזהות המקצועית. חשיפת תהליך זה באמצעות סיפורים עשויה "להפוך את בית הספר למקום טוב יותר" למורים, למערכת הבית-ספרית ולמעצבי מדיניות.
מה דעתך?

  האם ניתן להגיע לקישור און ליין של הפריט "נרטיב, זהות וזהות מקצועית"?

  פורסמה ב 21/01/2015 ע״י רונית

  הקישור תוקן

  פורסמה ב 21/01/2015 ע״י פורטל מס"ע

  המאמר נמצא בשבילי מחקר ואולי כל החוברת נמצאת באתר של מכון מופ"ת אנא בדקי

  פורסמה ב 21/01/2015 ע״י אורנה
  מה דעתך?